Za kilka dni

Już za kilka dni do Sejmu zostaną złożone podpisy popierające projekt ustawy całkowicie zakazującej przerywania ciąży. Nie wiadomo czy wszyscy jej zwolennicy zdają sobie sprawę z tego co popierają, bo projekt, m.in. poprzez swoją restrykcyjność, wykracza znacznie poza zwykły zakaz wykonywania konkretnej czynności medycznej.  Odbiera kobietom prawo do zdrowia, w zasadzie pozbawiając możliwości wykonania istotnych dla tego zdrowia i życia badań, a kobietom i mężczyznom prawo do informacji. Uznaje wręcz, że  to byłyby zbędne zapisy skoro bez względu na wszystko ciąży przerwać nie wolno.

Oto wyjątek z uzasadnienia projektodawców: "3.6. Usunięcie przepisów regulowanych już innymi aktami prawa Propozycja uchyla art. 2 ust. 2a dotyczący dostępu do informacji i badań prenatalnych, szczególnie wtedy, gdy istnieje podwyższone ryzyko bądź podejrzenie wystąpienia wady genetycznej lub rozwojowej płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu. Ma to bezpośredni związek z uchylanym ar. 4a ust. 1 pkt 2, co czyni wzmiankowanie o informacji i badaniach prenatalnych w treści Ustawy bezprzedmiotowym. Niezależnie od powyższego, dostęp do badań prenatalnych gwarantowany jest ustawodawstwem regulującym dostęp do świadczeń medycznych, a zamieszczenie tych norm w Ustawie stanowiło zbędne superfluum". 

Jakie będą, a nawet już są - bo, mimo obowiązywania obecnej ustawy, zdarza się coraz więcej przypadków odmowy wykonania koniecznych badań, a pacjentki i ich partnerzy są po prostu okłamywani - skutki ograniczenia dostępu do badań prenatalnych? 

* Twoje zdrowie i zdrowie dziecka może być poważnie zagrożone. 

* Lekarze, nawet jeżeli wykryją (np. podczas USG) nieprawidłowości w ciąży, mogą ukryć je przed tobą, żeby uniknąć konieczności dalszego, inwazyjnego diagnozowania i leczenia, które, w przypadku poronienia, narazi ich na dochodzenie policyjne.

* Możesz się nie dowiedzieć czy twoje dziecko jest zdrowe, czy też ma taką wadę lub deformację, że po urodzeniu nie będzie miało szans na przeżycie. W późnym stadium ciąży możesz nawet nie dowiedzieć się czy ono w ogóle jeszcze żyje.

* Możesz się nie dowiedzieć, że chorobę albo wady płodu można wyleczyć w trakcie ciąży. Nie możesz liczyć na to, że lekarze przygotują właściwą opiekę medyczną od razu w momencie porodu dla ciebie i dziecka, że trafisz do odpowiednio wyposażonej placówki, a przy porodzie będą właściwi specjaliści.

* Możesz zakładać, że lekarze nie będą chcieli lub mogli operować i leczyć płodu czy dziecka, zanim się jeszcze urodzi, bo w przypadku gdy w skutek leczenia nastąpi poronienie, może to ich narazić na dochodzenie policyjne. 

* Możesz zakładać, że lekarze nie będą diagnozować wystarczająco wcześnie czy ciąża mnoga przebiega prawidłowo, nie będą więc mogli lub chcieli przeprowadzać operacji ratujących życie bliźniakom w trakcie ciąży, a takie nie są rzadkością. 

* Możesz się nie dowiedzieć czy ciąża nie zagraża twojemu zdrowiu lub życiu.

* Twoje dziecko może umrzeć.

* Ty możesz umrzeć. Jeśli masz dzieci - stracą matkę.

Protest kobiet, 1 lipca 2016 r.