Sztuka a prawa kobiet

Dzia? Multimedia dedykowany jest artystycznym reakcjom na sytuacj? kobiet w Polsce i na ?wiecie. Publikujemy w nim prace audiowizualne, muzyczne, tekstowe czy plastyczne. Zapraszamy artystów do zabrania swojego g?osu w j?zyku, jaki jest im najbli?szy, czyli w j?zyku sztuki. Cz??ci? dzia?u jest projekt "Kino o prawach kobiet", w którym recenzujemy filmy po?wi?cone ró?nym aspektom praw cz?owieka kobiet.

Przejd? do dzia?u: http://www.protestkobiet.pl/opinie/multimedia

 James Washington Authentic Jersey