Otwarte opinie

W dziale Opinie publikujemy nadesłane felietony i autorskie teksty związane z obroną praw kobiet, praw obywatelskich lub praw człowieka. Zapraszamy także do dyskusji osoby nieprzekonane, mające wątpliwości, posiadające inne zdanie. Jednak nie publikujemy tekstów niekulturalnych, nawołujących do nienawiści, uderzających w godność czy podstawowe prawa człowieka.

Przejdź do działu: http://www.protestkobiet.pl/opinie/opinie 

Sztuka a prawa kobiet

Dział Multimedia dedykowany jest artystycznym reakcjom na sytuację kobiet w Polsce i na świecie. Publikujemy w nim prace audiowizualne, muzyczne, tekstowe czy plastyczne. Zapraszamy artystów do zabrania swojego głosu w języku, jaki jest im najbliższy, czyli w języku sztuki. Częścią działu jest projekt "Kino o prawach kobiet", w którym recenzujemy filmy poświęcone różnym aspektom praw człowieka kobiet.

Przejdź do działu: http://www.protestkobiet.pl/opinie/multimedia