Wyraź swój sprzeciw

To wy – m?ode dziewczyny – b?dziecie musia?y po?wi?ca? swoje zdrowie (a mo?e nawet i ?ycie), tylko w imi? zapisu prawnego. Je?li p?ód b?dzie nieodwracalnie uszkodzony, co mo?na stwierdzi? dzi?ki badaniom prenatalnym na bardzo wczesnym etapie ci??y, b?dziecie musia?y go donosi?. Je?li w wyniku gwa?tu, kazirodztwa lub innego przest?pstwa zajdziecie w ci???, b?dziecie musia?y urodzi? dziecko oprawcy, wychowywa? je wci?? pami?taj?c o traumie, jaka was spotka?a. Prawo ograniczy wasz? wolno??, wasze prawa cz?owieka i wasze prawa obywatelskie, za to gwa?cicielowi mo?e przyzna? prawa ojca (w tym do odwiedzin). Prawo z?amie zapis w Konstytucji RP, który gwarantuje wam ochron? ?ycia i zdrowia.

Zgadzacie si? na to? Zgadzacie si? na ingerencj? pa?stwa w wasz? wolno??? 

Je?li si? oburzacie, je?li si? buntujecie, no?cie symbol Koronkowej rewolucji. Koronkow? wst??k? przypi?t? do ubrania, szale z firanki przywi?zane do torby, koronkow? wst??k? we w?osach czy chustk? na szyi, ubrania z koronkowymi wstawkami (i tak s? modne), wywie?cie flag? z koronki przez okno – liczymy na wasz? kreatywno??.

Je?li chcecie czynnie nam pomóc w zmianie sytuacji kobiet w Polsce przychod?cie z koronkami na protesty, ktokolwiek je organizuje. Ka?de tego typu dzia?anie o?mieli kolejne dziewczyny, ?ony czy matki do podniesienia g?ów i przygotuje Polki do uczestnictwa w masowym prote?cie.

Budujemy wspólnot? kobiet. Tak wi?c b?d?cie aktywne, rozmawiajcie i twórzcie. Czekamy na wasze autorskie rysunki, muz?, fotki, wiersze, teksty, pomys?y. Róbmy co? wspólnie. Pomó?my. Walczmy nie tylko o te, z wielkich miast, ale te? o te ze wsi czy ma?ych miejscowo?ci. Te dziewczyny nie maj? zbyt du?ych mo?liwo?ci dzia?ania. Prawda? Je?li chcecie co? zrobi?, zmienia? swoj? przysz?o??, odezwijcie si? do nas. Piszcie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 Eric Dickerson Authentic Jersey

Badania i raporty