Zatrzymaj przemoc!

Często nie jest łatwo wyrwać się z kręgu przemocy. Wiemy to. Ale jeśli twój chłopak, twój partner czy mąż choć raz cię uderzył – pamiętaj, że nie ma do tego prawa i nikt nie ma prawa tego usprawiedliwiać, ani matka, ani ksiądz ani przede wszystkim Ty sama. Ostrzeż go.  Jeśli jest agresywny, szarpie Cię, popycha, obraża, szantażuje, grozi – ostrzeż go. Jeśli cię zgwałcił – zgłoś gwałt na policję. Nikt nie może tak się zachowywać wobec Ciebie. Nikt nie może deptać twojej godności. Masz swoje prawa i one muszą być respektowane. Jeśli Twoje ostrzeżenia nie odnoszą skutku – nie bój się odejść. Bez względu na wszystkie okoliczności – życie z podniesioną głową jest tego warte.

W grupie organizującej Protest kobiet są osoby, które doświadczały przemocy fizycznej i psychicznej – udowodniłyśmy, że można się wyzwolić. Dziś, ze wsparciem innych kobiet i mężczyzn, walczymy o twoje prawa. O prawa tych, które często nie mają jak zaprotestować. Wiemy, że są sytuacje, w których musicie milczeć. Nie szkodzi. Ważne, żebyście wiedziały, że nie jesteście same. Jesteśmy tuż obok. Z wami. Jeśli zgadzasz się, że masz swoje prawa, które wymagają szacunku i respektu, noś malutki koronkowy element na ubraniu.

Jeśli doświadczasz przemocy i nie wiesz co robić – zgłoś się do organizacji, które polecamy w dziale Potrzebuję pomocy. Nie wstydź się – pracują w nich bardzo miłe osoby, które udzielą ci wsparcia i pomogą znaleźć wyjście z sytuacji w jakiej jesteś. Ale pamiętaj, że najpierw to ty musisz chcieć ją zmienić.

Jeśli chcesz działać przy organizacji protestu – w jakikolwiek sposób – skontaktuj się z nami. Zatrzymaj przemoc! Możesz. Dziękujemy za każdy gest wsparcia.

Kilka twardych faktów o przemocy wobec kobiet

Przemoc fizyczna i psychiczna
800 000 kobiet w Polsce co roku staje się ofiarami przemocy.
[dane za: OBOP]

Liczba kobiet doświadczających przemocy w Polsce może sięgać nawet do 1 000 000.
[dane za: prof. Beata Gruszczyńska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, UW]

Przemoc domowa w Polsce przybiera nie tylko postać fizyczną, ale ma także formę psychicznego dręczenia partnera. Wśród ofiar przemocy psychicznej blisko 1/5 żyjących w stałym związku słyszy obraźliwe obelgi, 10% doświadcza poniżania i kpin, a wobec 8% ofiar współmałżonek ogranicza kontakty z rodziną i znajomymi. 5% ofiar jest przez współmałżonka szantażowane lub słyszy groźby.
[dane za: OBOP]

1/3 kobiet na całym świecie doświadcza przemocy fizycznej bądź seksualnej.
[dane za: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), 2013]

Gwałt
22% kobiet w Polsce zostało zgwałconych.

Wśród ofiar aż 64% zostało zgwałconych przez swojego byłego partnera, 20% ze strony obecnego partnera, a jedynie 8% nie znało sprawcy.

Aż 50% ofiar doświadczyło gwałtu więcej niż raz.
[dane za: Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER]
Przemoc seksualna
87% kobiet w Polsce doświadczyło jakiejś formy molestowania seksualnego.

37,5% kobiet zostało zmuszonych do tzw. innej czynności seksualnej.

23% kobiet doświadczyło próby gwałtu, w której nie doszło do penetracji.
[dane za: Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER]
Śmierć z ręki partnera
Około 500 kobiet rocznie ginie w Polsce w wyniku przemocy domowej - to trzykrotnie więcej niż dotychczasowe, szacunkowe dane.
[dane za: Centrum Praw Kobiet „Stereotyp ponad prawem. Wymiar sprawiedliwości w sprawach o zabójstwa na tle przemocy w rodzinie”]

40% zabitych kobiet na świecie zginęło z ręki swojego partnera.
[dane za: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), 2013]
Ofiary przemocy wobec prawa
90% gwałtów nie jest zgłaszanych na policję.

67% dochodzeń prokuratorskich dotyczących gwałtu zostaje umorzonych na etapie śledztwa.
[dane za: Medium Publiczne 2015]

Dlaczego wobec kobiet stosowana jest przemoc?

Wiara w naturalny porządek i hierarchię władzy w związkach intymnych, uprzedmiotowienie kobiet, tradycja nakazująca kobietom uległość i podporządkowanie oraz tolerancja dla stosowania przymusu i siły fizycznej umożliwiają wieloletnie stosowanie przemocy i wyjaśniają wysoką liczbę kobiet wśród ofiar.

Czytaj więcej

Rodzaje przemocy

Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna to każde zachowanie, którego celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego wbrew jej woli, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawianie ją życia.

Przykłady

Przemoc seksualna

Przemoc seksualna to każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do podjęcia niechcianych zachowań o charakterze seksualnym lub zdeprecjonowanie (obniżenie wartości) jej seksualności.

Przykłady

Przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna to każde zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.
Przykłady

Przemoc ekonomiczna

Przemoc ekonomiczna to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne (finansowe) uzależnienie ofiary od sprawcy. Przemoc ekonomiczna jest ściśle powiązana z elementami przemocy psychicznej.
Przykłady

Badania i raporty

Zdjęcia (fot. Jakub Wronko, mod. Justyna Napiórkowska - Cisza, czyli przemilczana historia)