Zdrowie reprodukcyjne

fot. Protest kobiet

Dzięki zdrowiu reprodukcyjnemu ludzie mogą prowadzić satysfakcjonujące i bezpieczne życie seksualne. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne (czyli obszar zdrowia, który dotyczy rozrodczości) ma dla kobiet szczególne znaczenie. Możliwość jego ochrony oraz panowanie nad własną płodnością są warunkiem niezbędnym, aby kobiety mogły w pełni korzystać z przynależnych im praw człowieka i podstawowych wolności. Dlatego też troska o zdrowie reprodukcyjne nie powinna ograniczać się wyłącznie do poradnictwa i opieki w zakresie reprodukcji oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Powinna uwzględniać jego pozytywny wpływ na jakość życia i stosunków osobistych.

Definicja:

Zdrowie reprodukcyjne jest pełnym dobrostanem w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym we wszystkich sprawach związanych z układem rozrodczym oraz jego funkcjami i procesami, a nie wyłącznie brakiem choroby lub niedomagań.

Według Programu Działania Narodów Zjednoczonych – konferencja w Kairze, 1994

Zdrowie reprodukcyjne oznacza, że kobiety i mężczyźni:

 • mają zdolność do reprodukcji;
 • mogą prowadzić odpowiedzialne, satysfakcjonujące i bezpieczne życie seksualne;
 • mogą swobodnie decydować czy, kiedy i ile chcą mieć dzieci.

Pojęcie zdrowia reprodukcyjnego obejmuje:

 • prawo kobiet i mężczyzn do informacji i dostępu do bezpiecznych, efektywnych, przystępnych i akceptowalnych metod regulacji płodności, zgodnych z ich wyborem;
 • prawo do dostępu do odpowiedniej opieki medycznej, która umożliwi kobietom bezpieczne przejście przez okres ciąży i porodu, a także zapewni partnerom posiadanie zdrowego dziecka.

Kompleksowa opieka nad zdrowiem reprodukcyjnym powinna obejmować:

 • usługi planowania rodziny, w tym poradnictwo i edukację oparte na rzetelnej wiedzy naukowej;
 • poradnictwo i edukację seksualną dla nastolatek i nastolatków w okresie dojrzewania;
 • poradnictwo dotyczące seksualności człowieka, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;
 • opiekę nad kobietą w ciąży, w trakcie porodu oraz po porodzie, (gwarantującą poczucie bezpieczeństwa i godności);
 • opiekę prenatalną nad płodem, opiekę nad noworodkiem oraz wsparcie w karmieniu piersią;
 • zapobieganie i leczenie niepłodności;
 • zapobieganie niepożądanej ciąży;
 • możliwość bezpiecznego i legalnego przerywania ciąży;
 • leczenie infekcji narządów rodnych, chorób przenoszonych drogą płciową i innych dolegliwości układu rozrodczego;
 • profilaktykę i leczenie nowotworów narządów płciowych oraz raka piersi;
 • opiekę nad kobietami w okresie menopauzy, w tym profilaktykę, poradnictwo i leczenie.

KS, Protest kobiet 2016, www.protestkobiet.pl
Zdjęcie: Protest kobiet