Prawa reprodukcyjne

fot. Protest kobiet

Prawa reprodukcyjne to podstawowe prawa, które zostały uznane w ustawodawstwach krajowych i międzynarodowych dokumentach praw człowieka.

Prawa reprodukcyjne te opierają się na uznaniu:

 • Fundamentalnego prawa wszystkich par i jednostek do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania ile, kiedy i w jakich odstępach czasu chcą mieć dzieci, jak również do informacji i środków umożliwiających osiągnięcie tego celu.
 • Prawa do możliwie najlepszego zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
 • Prawa do podejmowania decyzji w sprawach reprodukcji w sposób wolny od dyskryminacji, przymusu i przemocy.

Program Działania Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju, Kair, 1994 oraz Program Działania IV Światowej Konferencji w sprawach Kobiet, Pekin, 1995

Prawo do zdrowia reprodukcyjnego obejmuje:

 • Prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego;
 • Prawo do zdrowia i planowania rodziny;
 • Prawo do decydowania o liczbie dzieci i częstotliwości ciąż;
 • Prawo do prywatności;
 • Prawo do wolności od dyskryminacji;
 • Prawo do wolności od przemocy seksualnej i przymusu;
 • Prawo do ochrony przed torturami, okrutnymi lub poniżającymi praktykami i karami;
 • Prawo do zmiany obyczajów i tradycji pogwałcających prawa kobiet lub mniejszości seksualnych;
 • Prawo do edukacji, w tym seksualnej opartej na rzetelnej wiedzy naukowej;
 • Prawo do korzystania z postępu naukowego i osiągnięć medycyny.

© KS, Protest kobiet 2016, www.protestkobiet.pl
Zdjęcie: protest kobiet