Dyskryminacja (cz. 1): Kobiety na rynku pracy

Przyjrzyjmy się, jak wygląda w Polsce dyskryminacja kobiet w kilku wybranych obszarach – na rynku pracy (cz. 1), w życiu publicznym (cz. 2) i w życiu prywatnym (cz. 3). Opracowanie powstało na podstawie współczesnych badań naukowych i statystycznych.
Czytaj więcej

Dyskryminacja (cz. 2): Kobiety w życiu publicznym

W kraju demokratycznym, jakim jest Polska, kobiety wciąż nie mają realnego wpływu na kształt polityki czy zmian społecznych. Szeroko rozumiane elity życia publicznego nie są zróżnicowane płciowo, a obecni w nich mężczyźni promują na kluczowe stanowiska kolejnych panów.

Czytaj więcej

Rodzaje przemocy

Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna to każde zachowanie, którego celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego wbrew jej woli, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawianie ją życia.

Przykłady

Przemoc seksualna

Przemoc seksualna to każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do podjęcia niechcianych zachowań o charakterze seksualnym lub zdeprecjonowanie (obniżenie wartości) jej seksualności.

Przykłady

Przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna to każde zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.
Przykłady

Przemoc ekonomiczna

Przemoc ekonomiczna to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne (finansowe) uzależnienie ofiary od sprawcy. Przemoc ekonomiczna jest ściśle powiązana z elementami przemocy psychicznej.
Przykłady

Badania i raporty