Procedury w szpitalach. Dlaczego czas jest ważnym czynnikiem?

Z punktu widzenia praw pacjentek, które podejrzewają lub są pewne, że potrzebują skierowania i opinii lekarza (lub lekarzy) na zabieg przerwania ciąży, czas odgrywa pierwszorzędną rolę. Czas na przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży jest ograniczony: w przypadku wad płodu wyznacza go moment, kiedy płód osiąga zdolność do życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Ważny jest też czynnik psychologiczny: zmuszanie kobiety do przedłużonego kontynuowania ciąży, która ma zakończyć się terminacją może powodować cierpienie, którego da się uniknąć. Znaczne przedłużenie ciąży w takiej sytuacji i odwlekanie przeprowadzenia zabiegu można uznać za nieludzkie traktowanie pacjentki.

Częstym problemem pacjentek, które próbują uzyskać w Polsce zgodę na legalny zabieg przerwania ciąży jest nieprzepisowe opóźnianie procesu „decyzyjnego” przez lekarzy, którzy doprowadzają do sytuacji, w której mija termin dopuszczalności zabiegu. Wynika to z informacji uzyskanych od kobiet zgłaszających się do Federacji [Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – przyp. red.]. Praktyka ta została opisana również przez przedstawicielkę Ministerstwa Zdrowia w trakcie monitoringu wdrażania rekomendacji Komitetu ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet przeprowadzonego przez Koalicję na rzecz CEDAW w 2015 roku. Opisywany problem stanowi nadużycie ze strony lekarzy: klauzula sumienia umożliwia lekarzom odmowę wykonania zabiegu aborcji, nie pozwala natomiast na wprowadzanie pacjentki w błąd czy manipulowanie długością procedury uzyskiwania skierowania na zabieg przerwania ciąży tak, aby pacjentka straciła szanse na legalny zabieg.
[źródło: "Raport: Dzień dobry, chcę przerwać ciążę - o procedurach dostępu do legalnej aborcji w polskich szpitalach"]

Przygotowany przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny raport zawiera wyniki monitoringu szpitali w 6 województwach, zapytanych o to, jakie procedury obowiązują w sytuacji, gdy zgłasza się pacjentka chcąca legalnie przerwać ciążę – co musi się stać, jakie musi spełnić wymagania, aby otrzymać to świadczenie lub go nie otrzymać.

W większości szpitali nie ma żadnej oficjalnej procedury. Z całości monitoringu wynika, że tworzonych jest mnóstwo dodatkowych, nie wymaganych przez ustawę lub z nią sprzecznych, wymagań – od konsultacji i konsyliów, poprzez specjalne komisje, aż po dodatkowe opinie, które kobieta musi sama zdobyć. Czasem wymagane jest odczekanie określonego czasu między przyjęciem do szpitala a samym zabiegiem.

Pobierz:
Raport: Dzień dobry, chcę przerwać ciążę - o procedurach dostępu do legalnej aborcji w polskich szpitalach"

Przedruk za zgodą wydawcy.

Badania i raporty