Prawo reprodukcyjne to podstawowe prawo człowieka

Kilka twardych faktów o prawach kobiet

W praktyce kobiety w Polsce nigdy nie uzyskały pełni praw obywatelskich.
Kobiety gorzej zarabiają niż mężczyźni, mimo że zazwyczaj są lepiej od nich wykształcone. Zajmują także gorsze stanowiska w hierarchiach firmowych, partyjnych czy naukowych. W zmianie tej sytuacji nie pomógł nawet narzucony przez Unię Europejską obowiązek parytetu.

Tradycyjnie cały czas dziewczynki przygotowuje się przede wszystkim do roli matek i gospodyń domu, jako osoby podległe mężczyznom. Od wieków nic się w tej kwestii nie zmieniło, bo "to mężczyzna ma zarabiać, a kobieta prowadzić dom". Nawet w elementarzu prestiżowe zawody pokazywane są jako męskie, a zawody związane z usługami jako kobiece.

Projekt wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji (nawet wtedy, gdy życie i zdrowie matki jest zagrożone) jest kolejnym krokiem na ograniczenie kobietom przysługujących im praw obywatelskich i praw człowieka.
Ustawa, która skaże kobiety na przymusowy heroizm i cierpienie, odbierze im godność i resztki praw.
Projekt wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji zakłada zlikwidowanie trzech sytuacji, w których kobiety mogą legalnie usunąć ciążę - gdy ich zdrowie lub życie jest zagrożone, gdy płód ma nieuleczalne i nieodwracalne uszkodzenia oraz, gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa (np. gwałtu lub kazirodztwa).

Nakaz poświęcania swojego życia w imię prawa jest haniebny. To podeptanie godności kobiety. To zmuszanie matek do heroizmu i skazywanie ich na niewyobrażalne cierpienie. Kobiety mają nosić ciążę z płodem, który nie ma szansy przeżyć, a następnie patrzeć, jak ich dziecko umiera. To nie tylko niemoralne ale także niehumanitarne.

Całkowita kontrola państwa nad rozrodczością kobiet jest działaniem totalitarnym, sprowadzającym kobiety do roli inkubatora. To uprzedmiotowienie i gwałt na prawach obywatelskich oraz prawach człowieka.
Czym będzie skutkować wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji?
Jeżeli projekt zaostrzonej ustawy antyaborcyjnej wejdzie w życie to:

* Jeśli zostaniesz zgwałcona – będziesz musiała urodzić
* Gwałciciel uzyska prawa ojca, będzie mógł żądać widzeń, a na starość alimentów od dziecka
* Jeśli będzie zagrożone twoje zdrowie i życie – będziesz musiała urodzić, bez względu na konsekwencje
* Jeśli płód będzie uszkodzony – będziesz musiała urodzić
* Jeśli poronisz lub urodzisz martwe dziecko – zajmie się Tobą policja i prokurator
* Nie będziesz mogła liczyć na specjalistyczne badania prenatalne
* Lekarz prawdopodobnie odmówi ci pomocy, bo będzie bał się grożącej mu kary więzienia
Zagwarantowane wszystkim w Konstytucji prawo do zdrowia i życia przestanie dotyczyć kobiet.
Zagwarantowane w Konstytucji RP prawa i wolności przestaną dotyczyć kobiet po wprowadzeniu w życie ustawy całkowicie zakazującej aborcji. Naruszone zostaną m.in. następujące przepisy naszego najważniejszego aktu prawnego:

Art. 31.
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

Art. 32.
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 38.
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Art. 47.
Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 68.
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

Art. 71.
2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa.

Wymieniać dalej? Ustawa zakazująca całkowicie aborcji wprowadzi zapisy prawne, które odbiorą kobietom prawo do ratowania ich zdrowia i życia. Prawo (a więc państwo) nakaże kobietom rodzenie dzieci, które są efektem gwałtu lub kazirodztwa. Ograniczona zostanie także możliwość badania i leczenia dzieci jeszcze w łonie matki.

Zobacz także:

Czym jest poronienie i aborcja? Uzasadnienia medyczne, metody, skutki

Utrata ciąży zawsze jest dla kobiety sytuacją krytyczną, zarówno w przypadku aborcji spontanicznej (czyli samoistnego poronienia), jak i w przypadku aborcji indukowanej (czyli przeprowadzonej z udziałem człowieka). Jednym z uzasadnień medycznych do wykonania aborcji jest ciąża pozamaciczna, która stanowi przyczynę 10-15% zgonów kobiet w ciąży. Innym przykładem jest zaśniad groniasty, którego chirurgiczne usunięcie daje od 85 do 95% szans na wyleczenie.

Czytaj więcej

Procedury w szpitalach. Dlaczego czas jest ważnym czynnikiem?

Z punktu widzenia praw pacjentek, które podejrzewają lub są pewne, że potrzebują skierowania i opinii lekarza (lub lekarzy) na zabieg przerwania ciąży, czas odgrywa pierwszorzędną rolę. Czas na przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży jest ograniczony: w przypadku wad płodu wyznacza go moment, kiedy płód osiąga zdolność do życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Ważny jest też czynnik psychologiczny: zmuszanie kobiety do przedłużonego kontynuowania ciąży, która ma zakończyć się terminacją może powodować cierpienie, którego da się uniknąć. Znaczne przedłużenie ciąży w takiej sytuacji i odwlekanie przeprowadzenia zabiegu można uznać za nieludzkie traktowanie pacjentki.

Czytaj więcej

Badania i raporty