Oświadczenie Protestu kobiet przed pierwszym czytaniem w Sejmie projektu ustawy o całkowitym zakazie aborcji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

13 września 2016 r.

18 września 2016 roku za pięć dwunasta koalicja ponad 30 organizacji i inicjatyw społecznych przeprowadzi protest przeciwko próbom wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji w Polsce. „Ani kroku dalej! Demonstracja Ratujmy kobiety”  zaplanowana została pod gmachem Sejmu, by zwrócić uwagę parlamentarzystów oraz dziennikarzy politycznych na łamanie w Polsce praw człowieka ponad 50% wyborców.

Czytaj więcej

List otwarty Democracy is OK: Kobiety do kobiet

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

17 czerwca 2016 r.

Temat aborcji, który ogromnie dzieli polskie społeczeństwo to tylko jeden z symptomów znacznie większego problemu, którym jest sytuacja kobiet w Polsce. Statystyki nie kłamią: w Polsce kary za gwałty są średnio 2,5 raza niższe niż w USA czy we Francji, a ściągalność alimentów najniższa w Unii Europejskiej. Tylko kilka procent spośród szacunkowych 750 tys. przypadków przemocy fizycznej i seksualnej trafia do sądu, czyli ogromna większość kobiet pozostaje sama, bez pomocy i wsparcia w obliczu doznawanej krzywdy. Może sama byłaś, jesteś lub znajdziesz się w takiej sytuacji. Nie zgadzaj się na przemoc wobec siebie samej, Twojej córki, sąsiadki czy przyjaciółki.

Czytaj więcej

Apel Koalicji Równych Szans do Pełnomocnika ds. Równego Traktowania

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

9 czerwca 2016 r.

31 organizacji zrzeszonych w Koalicji Równych Szans, podpisało apel do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i Społeczeństwa Obywatelskiego w sprawie odmowy dofinansowania działań pomocowych prowadzonych przez kilka organizacji pozarządowych specjalizujących się od lat w świadczeniu profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy.

Czytaj więcej

Oświadczenie Kongresu Kobiet w sprawie sytuacji kobiet w Polsce

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

16 maja 2016 r.

Celem Kongresu Kobiet, od samego początku, było wzmocnienie demokracji, uczynienie jej bardziej równościową, bardziej wrażliwą na dyskryminacje, na problemy kobiet. Uważałyśmy, że społeczeństwo zrównoważone, sprawiedliwe i praworządne będzie lepsze i dla obywateli i dla obywatelek. Nasze ideały przekułyśmy w postulaty, domagając się od rządu ich realizacji. Czasem odnosiłyśmy zwycięstwa, czasem miałyśmy poczucie porażki, zawsze – konieczności uporczywej walki.

Czytaj więcej

Stanowisko Partii Razem w sprawie prób zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

15 kwietnia 2016 r.

Stanowczo protestujemy przeciwko dalszemu ograniczaniu prawa kobiet do aborcji. Rzekomo broniąc życia zarodków i płodów, PiS, Kościół katolicki i prawicowe organizacje pozarządowe dążą do dalszego ograniczenia prawa kobiet do decydowania o swoim ciele i życiu oraz narzucenia im skrajnie konserwatywnej obyczajowości seksualnej. W zakazie aborcji nie chodzi o ochronę życia – gdyby tak było, środowiska popierające taki zakaz dążyłyby do ograniczenia liczby niechcianych ciąż, opowiadając się za powszechną edukacją seksualną i szeroką dostępnością środków antykoncepcyjnych (w tym antykoncepcji awaryjnej, która według planów PiS ma stać się wkrótce znów dostępna wyłącznie na receptę).

Czytaj więcej

Oświadczenie byłych Pierwszych Dam w sprawie kompromisu aborcyjnego

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

12 kwietnia 2016 r.

Szanowni Państwo!
Z ogromnym niepokojem przyjmujemy koncepcję odejścia od kompromisu w sprawie ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku.

Kompromis ten jest efektem poważnej dyskusji. Został wypracowany z dużym trudem. Jak wiele porozumień osiągniętych dzięki ustępstwom obu stron, bywał on w ciągu ostatnich 20 lat kwestionowany z różnych, często przeciwnych, pozycji - zarówno przez zwolenników aborcji na życzenie, jak i zwolenników bezwzględnego jej zakazu. Jego siła polega na tym, że od ponad dwóch dekad chroni obie strony sporu przed radykalizacją prawa - w którąkolwiek ze stron. Dlatego zdecydowałyśmy się go bronić.

Czytaj więcej

Stanowisko Amnesty International w sprawie praw reprodukcyjnych

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

4 kwietnia 2016 r.

Prawa reprodukcyjne są nieodłączną częścią praw człowieka, które przysługują każdemu. Przestrzeganie tych praw jest niezbędne, by zagwarantować poszanowanie godności, integralności oraz prawa do zdrowia.

Prawa reprodukcyjne łączą się nierozerwalnie z prawem do życia, prawem do prywatności i do zdrowia oraz zakazem okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania,. Są uznawane, gwarantowane i chronione przez dokumenty prawa międzynarodowego i krajowego. Państwa mają obowiązek zapewnić ich poszanowanie i ochronę.

Kluczowe prawa reprodukcyjne to: prawo decydowania, ile chce się mieć dzieci i w jakich odstępach czasu; prawo dostępu do informacji nt. praw seksualnych i reprodukcyjnych, w tym do edukacji seksualnej; prawo dostępu do odpowiedniego zakresu usług zdrowotnych, w tym do antykoncepcji oraz przerwania ciąży w sytuacjach, kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu, kiedy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety lub płód jest nieodwracalnie i poważnie uszkodzony.

Czytaj więcej

Stanowisko Zarządu Komitetu Obrony Demokracji w sprawie zapowiedzi zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

3 kwietnia 2016 r.

Stanowienie prawa wymaga konsultacji, przemyśleń i szanowania głosu każdego obywatela, zwłaszcza gdy dotyczy ono spraw głęboko prywatnych. Niepokoi nas każda próba podporządkowania prawa jednej wizji ideologicznej, która narusza poglądy, wrażliwość i przekonania istotnej, a w tej sprawie większościowej opinii publicznej. Zapowiedzi zmiany obecnej ustawy antyaborcyjnej – wprowadzenie całkowitego zakazu przerywania ciąży – i zaostrzenia kar za nielegalną aborcję oddalają Polskę od krajów demokracji liberalnej, standardów Unii Europejskiej i państw wysoko rozwiniętych. Zdaniem Komitetu Praw Człowieka ONZ czy Amnesty International, zmuszanie kobiet do urodzenia niezdolnego do życia płodu jest torturą. Zmiany w fundamentalnych światopoglądowo aktach prawnych powinny być poprzedzone pogłębioną i merytoryczną dyskusją, dialogiem wszystkich środowisk.

Czytaj więcej

Stanowisko Kongresu Kobiet w sprawie planowanego całkowitego zakazu aborcji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

2 kwietnia 2016 r.

Dzisiejsza władza (polityczna i duchowa) szykuje największy zamach na prawa kobiet od 1993 roku! W Polsce ma być całkowity zakaz aborcji. Przypominamy, że zakaz taki obowiązywał w państwach totalitarnych (w faszystowskich Niemczech, w stalinowskiej Rosji, w czasie rządów Vichy we Francji, w czasie reżimu Ceausescu w Rumunii) i obowiązuje ciągle w państwach islamskich. W całym cywilizowanym świecie uznaje się dziś bezwarunkowo prawa kobiet do autonomii, decydowania o własnym ciele, macierzyństwie, kształcie własnej rodziny. Prawo do aborcji to prawo, które ma znaczenie symboliczne – pokazuje, że kobieta jest podmiotem, który może decydować o sobie, a nie narzędziem w rękach innych. Że jej życie, zdrowie i wolność należą do niej. Tymczasem władza w Polsce nie uznaje tych wartości jako przedmiotu praw kobiet. Wartością nadrzędną dla niej jest bierna rozrodczość.

Czytaj więcej