Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

15 grudnia 2016 r.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach, zwraca uwagę, że prawo do zgromadzeń jest podstawowym prawem  obywatela,  znajdującym gwarancję przede wszystkim w art. 57 Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej, a także w art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Oznacza to, że wszelkie zmiany rozwiązań ustawodawczych w zakresie organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich powinny podlegać szerokiej konsultacji społecznej.

Czytaj więcej

List otwarty do Minister Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej [Konwencja antyprzemocowa]

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

8 grudnia 2016 r.

Szanowna Pani Minister!
Na pewno pamięta Pani czasy, gdy razem pracowałyśmy w polskim Sejmie, wracałyśmy do swoich rodzin z Warszawy tym samym pociągiem i gdy, mimo bycia w przeciwstawnych klubach politycznych, potrafiłyśmy spokojnie rozmawiać. Nie zawsze się z Panią zgadzałam, ale zawsze ceniłam za merytoryczne i wyważone podejście do spraw, którymi się zajmowaliśmy. Ucieszyłam się, że to Pani została Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, bo wierzyłam, że nie pozwoli Pani, aby polityka i ideologia przesłoniły to, co powszechnie nazywamy dobrem wspólnym. Dlatego aż trudno mi uwierzyć, że jako pierwsza oficjalnie ogłosiła Pani poparcie dla decyzji o wypowiedzeniu przez Polskę konwencji stambulskiej, zwanej potocznie antyprzemocową.

Czytaj więcej

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie debaty publicznej dotyczącej postulowanych zmian w zakresie prawnej dopuszczalności wykonywania zabiegu przerywania ciąży

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

5 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo,
w imieniu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (dalej także: „PTG” lub „Towarzystwo”), w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentek oraz bezpieczeństwo prawne lekarzy ginekologów-położników, pragniemy zająć stanowisko w zakresie niektórych aspektów toczącej się obecnie debaty publicznej na temat regulacji prawnych dotyczących przerywania ciąży.

Czytaj więcej

Stanowisko Koalicji Mam Prawo w sprawie "tabletki dzień po" (ellaOne)

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Warszawa, 21 listopada 2016 r.

To nie nastolatki kupują "pigułkę po"!

Nastolatki nie kupują tabletki ellaOne tzw. „pigułki dzień po” bez recepty – wbrew opinii przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia. Nabywcy w wieku poniżej 18 lat stanowią niespełna 2% kupujących lek. Największą grupę klientów aptek kupujących ellaOne stanowią osoby w wieku 18–35 lat (84%)1 – wynika z badania zrealizowanego w listopadzie 2016 r. przez Millward Brown we współpracy z Koalicją Mam Prawo.

Czytaj więcej

Oświadczenie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w sprawie zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie aborcji

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

15 listopada 2016 r.

Do ludzi, którzy troszczą się o kobiety
- w kontekście zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie aborcji

Ogólnopolski Strajk Kobiet wyraża stanowczy sprzeciw wobec inicjatywy rozstrzygania w referendum o kwestiach dotyczących praw reprodukcyjnych kobiet, które, jak     wszystkie prawa kobiet, są prawami człowieka. Nie zgadzamy się także na protekcjonalny ton wypowiedzi, kierowanych w tej sprawie do opinii publicznej m.in. przez szefa Komitetu Honorowego Referendum Aborcyjnego, prof.  Jana Hartmana.

Czytaj więcej

Mroczna sobota, czarny poniedziałek - Stanowisko Kongresu Kobiet dotyczące protestów przeciwko projektowi Stop aborcji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

27 września 2016 r.

Na razie naszą jedyną bronią w walce z rażącą niesprawiedliwością, okrucieństwem i fanatyzmem jest protest. To broń ludzi pozbawionych władzy rządzenia, ale posiadających władzę polityczną. Protest, działanie bez przemocy to potężna broń polityczna. Prawdziwe zmiany dokonują się dzięki ludziom, którzy protestują, którzy mówią „nie” władzy, a nie tym, którzy jej klaszczą.

Czytaj więcej

Stanowisko Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w sprawie odrzucenia projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

23 września 2016 roku

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, jako organizacja, która od 25 lat broni prawa kobiet do świadomego macierzyństwa, jest zatrwożona wynikiem głosowania polskich parlamentarzystek i parlamentarzystów w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie złożonego przez Komitet Ustawodawczy „Ratujmy Kobiety”. 23 września 2016 roku na 26 posiedzeniu Sejmu, posłanki i posłowie polskiego parlamentu zdecydowali, aby odrzucić obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie złożony przez Inicjatywę Obywatelską „Ratujmy Kobiety”. Projekt, który powstał w szacunku do wartości życia i zdrowia kobiety odrzucono już w pierwszym czytaniu. Decyzję tę poparło 230 posłów, 173 było przeciwko, 15 posłów wstrzymało się od głosu.

Czytaj więcej

Oświadczenie Partii Inicjatywa Feministyczna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

23 września 2016 r.

23 września 2016 roku to czarny piątek wszystkich obywatelek i obywateli. Sejm RP w pogardzie dla naszych potrzeb i dążeń zlekceważył obywatelski projekt ustawy „O prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie” odrzucając go w pierwszym czytaniu. Jednocześnie Sejm RP skierował do dalszych prac w komisji nieludzki, skierowany przeciw życiu i zdrowiu kobiet, haniebny projekt „Stop aborcji”.

Czytaj więcej