List otwarty do ministra zdrowia wyrażający poparcie Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem stanowiska Unii Europejskiej w kwestiach praw reprodukcyjnych i edukacji seksualnej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

20 marca 2017 r.

List otwarty do ministra zdrowia wyrażający poparcie Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem stanowiska Unii Europejskiej w kwestiach praw reprodukcyjnych i edukacji seksualnej. List został napisany i złożony przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w imieniu 64 organizacji pozarządowych i inicjatyw nieformalnych, w tym w imieniu Protestu kobiet.

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
ul. Nowolipie 13/15
00-150 Warszawa

Szanowny Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa 
 
Szanowny Panie Ministrze,
 
W związku z trwającą obecnie na forum ONZ 61. sesją Komisji do spraw Statusu Kobiet (Commission on the Status of Women) polskie organizacje pozarządowe działające na rzecz praw kobiet, zrzeszone w Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, chciałyby wyrazić poparcie dla stanowiska Unii Europejskiej w kwestiach praw reprodukcyjnych i edukacji seksualnej. 
Stanowisko to, wypracowane przez wszystkie państwa Unii Europejskiej, jest oparte na Konkluzji Rady Unii Europejskiej z dnia 26 maja 2015 roku (9242/15). Wyrażamy nadzieję, że polski rząd będzie kontynuował respektowanie tych ustaleń poprzez poparcie wspólnego stanowiska Unii Europejskiej podczas 61. Sesji Komisji do spraw Statusu Kobiet.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się negowaniu znaczenia praw reprodukcyjnych. Prawa reprodukcyjne stanowią nieodłączną i bardzo ważną część praw człowieka. Ich prawnoczłowieczy charakter został potwierdzony na forum ONZ podczas IV Światowej Konferencji na rzecz Kobiet w Pekinie i jej dokumencie końcowym, Deklaracji Pekińskiej i Platformie Działania oraz w wielu innych dokumentach międzynarodowych, w tym w dokumentach końcowych z posiedzeń Komisji ds. Statusu Kobiet. Wymienione dokumenty uznają i potwierdzają prawo kobiet do kontroli wszystkich aspektów swojego zdrowia, a w szczególności do decydowania o własnej płodności, jako bezpośrednio związane z prawem do samostanowienia (punkt 17 Deklaracji Pekińskiej). 

Równie ważna z punktu widzenia realizacji praw reprodukcyjnych jest powszechna i rzetelna edukacja seksualna. Prawo do kompleksowej edukacji seksualnej zostało potwierdzone zarówno przez UNESCO, jak i przez Radę Praw Człowieka ONZ. Rzetelna edukacja seksualna chroni młodzież, wyposażając ją w wiedzę, ucząc odpowiedzialności i bezpiecznych zachowań. Konstytucja w art. 48 (ust. 1 zd. drugie) obliguje rodziców do uwzględnienia w procesie wychowania stopnia dojrzałości dziecka, a także wolności jego sumienia i wyznania oraz jego przekonań. Wychowywanie dzieci powinno także uwzględniać stan aktualnej wiedzy, w tym wiedzy o seksualności człowieka. 

Prawo do kontroli nad kwestiami związanymi z seksualnością człowieka, obejmujące zarówno rzetelną edukację seksualną, jak i prawo decydowania o własnej rozrodczości odgrywa fundamentalne znaczenie w zapobieganiu przemocy i jest bezpośrednio powiązane z  sytuacją ekonomiczną kobiet. Poparcie tych postulatów przyczyni się do poprawy warunków życia kobiet i lepszej ochrony ich praw. 
 
List ten podpisują 64 organizacje pozarządowe i inicjatywy nieformalne zrzeszone w Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem:
 
(s)Prawa Kobiet
Akcja Demokracja
ASTRA Network
ASTRA Youth
Black Brussels Ballons
Dziewuchy Dziewuchom
Dziewuchy Dziewuchom Łódzkie
Dziewuchy Dziewuchom Warszawskie
Episkopat Polek
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Feministyczne Stowarzyszenie Polonijne Elles sans Frontieres ASBL
Fundacja Centrum Praw Kobiet
Fundacja Czas Dialogu
Fundacja Edukacja - Równość - Aktywność - Dialog Era Dialogu
Fundacja Feminoteka
Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego
Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych
Fundacja Kobiety Zmieniają Świat
Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER
Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK
Fundacja Prawnikon
Fundacja Promocji Karmienia Piersią
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Przestrzenie Dialogu
Fundacja Rodzić po ludzku
Fundacja Równość.info
Fundacja Trans-Fuzja
Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton
Inicjatywa 100 lat głosu kobiet
Koalicja Karat
Koalicja Mam Prawo
Kobiety w Sieci
KOD Kobiety
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet
Lambda Warszawa
Marsz Godności
Medical Students For Choice Warszawa
Most Kobiet Kraków
Nieformalna Grupa Inicjatywna z Bydgoszczy
Niezłomne-śląskie (Katowice)
OSK Warszawa
Protest kobiet
Ratujmy Kobiety
Równość i Nowoczesność
Ściana Furii
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego - Krytyka Polityczna
Stowarzyszenie Inicjatywa Polska
Stowarzyszenie Klub XXI wieku, Lublin
Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk
Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie Nasz Bocian
Stowarzyszenie ON/OFF, Tychy
Stowarzyszenie Pro Femina
Stowarzyszenie Stop Stereotypom, Kielce
Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet, Katowice
Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej
Te Tematy
Trójmiejska Akcja Kobieca
Wielkopolski Kongres Kobiet

Warszawa, dnia 20 marca 2017 r.