Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

15 grudnia 2016 r.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach, zwraca uwagę, że prawo do zgromadzeń jest podstawowym prawem  obywatela,  znajdującym gwarancję przede wszystkim w art. 57 Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej, a także w art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Oznacza to, że wszelkie zmiany rozwiązań ustawodawczych w zakresie organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich powinny podlegać szerokiej konsultacji społecznej.

W ocenie Rady wprowadzane zmiany głęboko ingerują w konstytucyjną  zasadę wolności zgromadzeń. Rada, dostrzegając stopień tej ingerencji, zauważa jednak, że projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo  o  zgromadzeniach został przedłożony Krajowej Radzie Sądownictwa zbyt późno, co czyni niemożliwym szczegółowe odniesienie się do jego treści. Ustawa została bowiem uchwalona jeszcze przed terminem posiedzenia Rady, a taka sytuacja powoduje z kolei brak możliwości zajęcia stanowiska w tej sprawie przez Krajową Radę Sądownictwa.

W tej sytuacji Rada wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec takiego  sposobu procedowania, który de facto uniemożliwia organowi konstytucyjnemu przedstawienie opinii o aktach prawnych istotnych dla porządku normatywnego w Polsce.

Krajowa Rada Sądownictwa
15 grudnia 2016 r.

Źródło: http://www.krs.pl/pl/dzialalnosc/opinie-i-stanowiska/f,182,opinie-i-stanowiska-2016-r/618,12-16-grudnia-2016-roku/4522,stanowisko-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-15-grudnia-2016-r-nr-wo-020-17616-druk-sejmowy-nr-1044