Apel do Prezydenta w sprawie zmiany Prawa o zgromadzeniach

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

13 grudnia 2016 r. Sejm przegłosował zmiany dotyczące zgromadzeń publicznych. Ponad 150 organizacji społecznych i związków zawodowych zaapelowało do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie tej ustawy, która nowelizuje Prawo o zgromadzeniach (już raz przegłosowanej 2 grudnia 2016 r.). Poprawki wprowadzone przez Senat po dyskusji 7 grudnia łagodzą zapisy nowelizacji, ale nadal ogranicza ona np. prawo do spontanicznych manifestacji.

 

Warszawa, grudzień 2016 r.

Apel do Prezydenta w sprawie zmiany Prawa o zgromadzeniach

2 grudnia 2016 Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach. W trakcie prac nad ustawą całkowicie zignorowano głos organizacji obywatelskich odmawiając zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie zmian, które będą miały wpływ na każdego obywatela i mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wprowadza pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych, a ich przeprowadzenie będzie uzależnione od zgody wojewody, będącego przedstawicielem Rady Ministrów w terenie. Stanowi to zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolności zgromadzeń i może stanowić narzędzie służące do nadużycia władzy przez władzę publiczną.

W świetle Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kluczowym czynnikiem dla oceny legalności zgromadzenia jest jego pokojowy charakter, a nie znaczna częstotliwość czy charakter organizatora (np. organ państwa lub związek wyznaniowy). Obowiązujące obecnie przepisy są w stanie skutecznie zabezpieczyć porządek publiczny oraz bezpieczeństwo samych protestujących. Świadczy o tym m.in. przebieg zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada 2016 r. w Warszawie.

Z tego względu całkowicie zbędne są również proponowane normy rozgraniczające o co najmniej 100 metrów dwie demonstracje odbywające się w tym samym czasie w niewielkiej odległości od siebie. Takie rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, kiedy kontrmanifestacja straci kontakt z główną manifestacją, a tym samym zaburzona zostanie wolność publicznego wyrażania poglądów.

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny „wolność zgromadzeń pełni funkcję stabilizacyjną w odniesieniu do istniejącego ładu społecznego oraz politycznego, a przede wszystkim w stosunku do mechanizmu przedstawicielskiego. Jest formą aktywnego udziału obywateli w życiu państwa i przez to troski o dobro wspólne”.

Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolności obywatelskich. Decyzja co do ich ograniczenia musi wypływać z silnych przesłanek bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Dziś nie ma takiego zagrożenia, a proponowana zmiana wydaje się być podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej. Dlatego też stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolności na potrzeby władzy politycznej.

Wprowadzona przez Senat poprawka usuwająca przepis o prymacie zgromadzeń organizowanych przez  władze publiczne, kościół i związki wyznaniowe, nie eliminuje ani wprowadzonej ustawą nierówności obywateli wobec prawa -  pozostawiając preferencje dla „zgromadzeń cyklicznych”, ani ograniczenia wolności publicznego wyrażania poglądów - zakazując demonstracji  równoległych, organizowanych w tym samym miejscu i czasie.

Apelujemy do Pana, Panie Prezydencie o zawetowanie tej ustawy jako niezgodnej z Konstytucją RP  ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami międzynarodowymi, których przepisów zobowiązaliśmy się przestrzegać.

 1. Amnesty International Polska
 2. Aspekty. Fundacja na rzecz rozwoju językoznawstwa komputerowego, logiki i badań nad językiem
 3. Centrum Inicjatyw Obywatelskich
 4. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
 5. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 6. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 7. Forum Darczyńców w Polsce
 8. Forum Związków Zawodowych
 9. Federacja Małopolska Pozarządowa
 10. Federacja Polskie Lobby Kobiet
 11. Forum Darczyńców w Polsce
 12. Fundacja Aktywności Lokalnej
 13. Fundacja Artykuł 25
 14. Fundacja Autonomia
 15. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 16. Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych - CenEA
 17. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
 18. Fundacja Centrum Cyfrowe
 19. Fundacja Centrum Praw Kobiet
 20. Fundacja Dialog-Pheniben
 21. Fundacja dla Odmiany
 22. Fundacja dla Polski
 23. Fundacja Dziennikarska Medium Publiczne
 24. Fundacja Dzika Polska
 25. Fundacja e-Państwo
 26. Fundacja Feminoteka
 27. Fundacja Frank Bold
 28. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 29. Fundacja Greenmind
 30. Fundacja Hej Koniku
 31. Fundacja Idealna Gmina - Warszawa
 32. Fundacja im. Bronisława Geremka
 33. Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
 34. Fundacja im. Stefana Batorego
 35. Fundacja Industrial
 36. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
 37. Fundacja Inna Przestrzeń
 38. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
 39. Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
 40. Fundacja Kobieca eFKa
 41. Fundacja „Korony Drzew” - dobre życie po 50
 42. Fundacja Kultura Liberalna
 43. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie 
 44. Fundacja Machina Fotografika
 45. Fundacja Merkury
 46. Fundacja Munilab
 47. Fundacja im. Juliusa Fromma
 48. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"
 49. Fundacja MY Pacjenci
 50. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
 51. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
 52. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
 53. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
 54. Fundacja Niech Się...Dzieje
 55. Fundacja Normalne Miasto - Fenomen
 56. Fundacja Ocalenie
 57. Fundacja Orbis Tertius - Trzeci Teatr Lecha Raczaka
 58. Fundacja Otwarty Kod Kultury
 59. Fundacja Panoptykon
 60. Fundacja Partners Polska
 61. Fundacja Phan Bde
 62. Fundacja Pokolenia
 63. Fundacja Pole Dialogu
 64. Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej
 65. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 66. Fundacja Pomocy Zwierzętom "(Nie)Milcz-Reaguj"
 67. Fundacja Pozytywnych Zmian
 68. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
 69. Fundacja Proaktywni
 70. Fundacja Przestrzeń Kobiet
 71. Fundacja Rodzić po Ludzku
 72. Fundacja FERSO - Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 73. Fundacja Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie
 74. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 75. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 76. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
 77. Fundacja Strefa Kobiet
 78. Fundacja Szkoła Liderów
 79. Fundacja Szkoła z Klasą
 80. Fundacja SYNAPSIS
 81. Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
 82. Fundacja Trans-Fuzja
 83. Fundacja TUS
 84. Fundacja Tu obok
 85. Fundacja Unia & Polska
 86. Fundacja Violet Kiwi
 87. Fundacja Wiedza Lokalna
 88. Fundacja Wolność od Religii
 89. Fundacja Wolontariat Równości
 90. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 91. Fundacja WWF Polska
 92. Fundacja Zielony Przylądek
 93. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
 94. Gdańsk Obywatelski
 95. Głosy Przeciw Przemocy
 96. Grupa nieformalna Obywatele RP
 97. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 98. Inicjatywa na Rzecz Zwierząt BASTA!
 99. INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa
 100. Instytut Globalnej Odpowiedzialności
 101. Instytut Spraw Obywatelskich
 102. Instytut Spraw Publicznych
 103. Kaliska Inicjatywa Miejska
 104. Kampania Przeciw Homofobii
 105. Klub Inteligencji Katolickiej - Warszawa
 106. Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki
 107. Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
 108. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ
 109. NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
 110. Obywatele Kultury
 111. Ochotnicza Straż Pożarna "Szczecin"
 112. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 113. Organizacja Studencka Queer UW
 114. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 115. Polski Instytut Credit Management
 116. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznes
 117. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
 118. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 119. Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
 120. Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego 
 121. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
 122. Pro Humanum - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 123. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 124. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
 125. Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji
 126. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 127. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
 128. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
 129. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem
 130. Stowarzyszenie Baza PCT
 131. Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury
 132. Stowarzyszenie BORIS
 133. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 134. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
 135. Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Ręką Dzieło
 136. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Wspólna Ziemia"
 137. Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb kultury
 138. Stowarzyszenie Empatia
 139. Stowarzyszenie Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności
 140. Stowarzyszenie Homo Faber
 141. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
 142. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
 143. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów
 144. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 145. Stowarzyszenie Koalicja Karat
 146. Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk
 147. Stowarzyszenie Kongres Kobiet
 148. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 149. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
 150. Stowarzyszenie Kooperacja Miejska
 151. Stowarzyszenie Krasnostawski Ruch Ekologiczny "VIRIDIS"
 152. Stowarzyszenie Kultura Równości
 153. Stowarzyszenie Magurycz
 154. Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze
 155. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
 156. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis"
 157. Stowarzyszenie Na Górze
 158. Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian”
 159. Stowarzyszenia na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności”
 160. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin “SENSUS”
 161. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado
 162. Stowarzyszenie na rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA
 163. Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
 164. Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa
 165. Stowarzyszenia „Nikoś"
 166. Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju
 167. Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji
 168. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”
 169. Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
 170. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 171. Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego
 172. Stowarzyszenie Prawo do Miasta 
 173. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
 174. Stowarzyszenie Projekt: Polska
 175. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji
 176. Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T.
 177. Stowarzyszenie Rowerem do Nowoczesności
 178. Stowarzyszenie Stacja Szamocin.
 179. Stowarzyszenie "Ster Na Demokrację"
 180. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
 181. Stowarzyszenie Willa Decjusza
 182. Stowarzyszenie Wyspa Słodowa 7
 183. Stowarzyszenie "ŻUŁAWY GDANSKIE"
 184. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 185. Towarzystwo Dziennikarskie
 186. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 187. Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
 188. Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
 189. Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców
 190. Świdnicka Masa Krytyczna - Świdnik Miasto Dla Rowerów
 191. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
 192. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 193. Związek Nauczycielstwa Polskiego
 194. Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2005928.html