List otwarty w sprawie sejmowego głosowania w dniu 10.01.2018

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Warszawa, dnia 16 stycznia 2018 roku

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej

Szanowna Pani
Katarzyna Lubnauer
Przewodnicząca Nowoczesnej

List otwarty w sprawie sejmowego głosowania w dniu 10.01.2018

Szanowni Państwo,
Polska od ponad dwóch lat przeżywa dramatyczny proces degradacji fundamentów ustroju i społeczeństwa. W niwecz obracane jest niemal ćwierć wieku ciężkiej pracy i wyrzeczeń wszystkich obywateli. Dokonuje tego konsorcjum kilku partii pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego, które w sposób urągający wszelkim zasadom parlamentaryzmu demokratycznego i praworządności, a także dobrym obyczajom, wykorzystuje większość głosów w obu izbach parlamentu do tłumienia debaty i zmieniania ustroju państwa za pomocą ustaw.

Czytaj więcej

Stanowisko Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton w sprawie nowej podstawy programowej przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

18 lipca 2017 r.

Od 1 września 2017 r. do szkół wchodzi nowa podstawa programowa przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. W całym dokumencie (wraz z komentarzem do podstawy) słowo „rodzina” pojawia się w różnych odmianach i wariacjach 173 razy, a słowo „seks” pojawia się 2 razy, jako cyberseks oraz uzależnienie od seksu. Nowa podstawa programowa będzie starała się przekazać uczniom i uczennicom klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz klas I–III liceum ogólnokształcącego i klas I–III technikum, że seks może mieć miejsce jedynie w małżeństwie, a jego głównym celem jest prokreacja. Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton działająca przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wydała w tej sprawie stanowisko.

Czytaj więcej

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem - Apel do Prezydenta RP w sprawie zawetowania ustawy ograniczającej dostęp do antykoncepcji awaryjnej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 r.

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zrzeszone w Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem apelują do Prezydenta RP o zawetowanie projektu ustaw o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który ogranicza dostępność antykoncepcji, tym samym godząc w prawa reprodukcyjne Polek.

Czytaj więcej

Apel Amnesty International do Prezydenta RP w sprawie ellaOne

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Warszawa, 2 czerwca 2017 r.

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,
1 czerwca 2017 r. Senat przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, która przewiduje, że antykoncepcja awaryjna będzie dostępna wyłącznie na receptę. W trakcie prac nad ustawą nie zapewniono rzetelnej debaty politycznej i nie uwzględniono głosu organizacji kobiecych oraz przedstawicieli środowisk medycznych.

Czytaj więcej

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem - Stanowisko w sprawie ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Warszawa, 26 maja 2017 r.

25 maja 2017 roku, posłowie przegłosowali nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która ogranicza Polkom dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Oznacza to, że antykoncepcja doraźna, będzie dostępna w Polsce tylko na receptę. W związku z tym, w imieniu kobiet, których głos nie został uwzględniony przez obecnie rządzących, grupa organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych przygotowała stanowisko w tej sprawie. Pod wspólnym stanowiskiem podpisało się 91 organizacji i grup kobiecych.

Czytaj więcej

Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przemocy domowej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

20 kwietnia 2017 r.

W nawiązaniu do dyskusji na temat problemu przemocy domowej, która toczy się aktualnie na kanwie sprawy jednego z bydgoskich radnych - jako Rzecznik Praw Obywatelskich, który jednocześnie wykonuje zadania dotyczące realizacji zasady równego traktowania, chciałbym zwrócić uwagę na szczególne obowiązki państwa związane z zapewnieniem skutecznej ochrony kobietom – ofiarom przemocy.

Czytaj więcej

List otwarty do ministra zdrowia wyrażający poparcie Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem stanowiska Unii Europejskiej w kwestiach praw reprodukcyjnych i edukacji seksualnej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

20 marca 2017 r.

List otwarty do ministra zdrowia wyrażający poparcie Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem stanowiska Unii Europejskiej w kwestiach praw reprodukcyjnych i edukacji seksualnej. List został napisany i złożony przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w imieniu 64 organizacji pozarządowych i inicjatyw nieformalnych, w tym w imieniu Protestu kobiet.

Czytaj więcej

Apel do Prezydenta w sprawie zmiany Prawa o zgromadzeniach

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

13 grudnia 2016 r. Sejm przegłosował zmiany dotyczące zgromadzeń publicznych. Ponad 150 organizacji społecznych i związków zawodowych zaapelowało do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie tej ustawy, która nowelizuje Prawo o zgromadzeniach (już raz przegłosowanej 2 grudnia 2016 r.). Poprawki wprowadzone przez Senat po dyskusji 7 grudnia łagodzą zapisy nowelizacji, ale nadal ogranicza ona np. prawo do spontanicznych manifestacji.

Czytaj więcej