Póki My Żyjemy! Europejski Głos Solidarności z Polakami

co: Póki My ?yjemy! Europejski G?os Solidarno?ci z Polakami
gdzie: Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa
kiedy: 23 lipca 2017 r. w godz. 19.00-22.00
organizator: Pulse of Europe - Polska
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/329229527501068
strona: -
dodatkowe informacje: -

Opis organizatora:

Póki My ?yjemy!
While We Are Still Alive...

Sytuacj? w Polsce zaniepokojona jest Europa i wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Bie??ce problemy w naszym kraju zmotywowa?y zespo?y Pulse of Europe z 19 krajów, które chc? do??czy? do nas i pokaza? wyraz solidarno?ci z Polakami, którzy walcz? o WOLNO??, RÓWNO??, DEMOKRACJ?!

23 lipca o godzinie 19:00 pod polskimi ambasadami i konsulatami spotykaj? si? nasi europejscy przyjaciele by zapali? ?wieczk? i pokaza?, ?e POLACY s? cz??ci? Europy i kiedy trzeba trzymamy si? razem.

Polaków znów z ca?ej Polski zach?camy do przyj?cia pod sejm i po??czenia si? w tej szlachetnej idei!

Niech Europa uslyszy nasz g?os!

Musimy walczy? o nasze warto?ci na ka?dym polu.

Nawet je?li musi sie to odbywa? poza granicami kraju!
Swoj? obecno?? potwierdzi?y ju?:

Luksemburg
Lisbona
Rzym
Pary?
Bruksela
Warszawa
Hamburg
Norymberga
Berlin
Frankfurt nad Menem
Monachium
Freiburg
Offenburg
Saarbrücken
Brema
Praga

Lista miast na bie??co aktualizowana.
Sprawdzajcie te? fanpage Pulse of Europe - Polska
Niech nas Europa zobaczy,?e potrzebujemy ich wsparcia!

Przyjd? i ze s?owami na ustach PÓKI MY ?YJEMY poka?, ?e tak szybko si? nie poddamy i ju? nic nas nie zatrzyma!
Do??cz równie? do nas jako wolontariusz

Zespó?
Pulse of Europe - Polska
( Zapraszamy do naszego namiotu, który jest pod Sejmem po wi?cej informacji )
#miasteczkowolno??

Wydarzenie organizowane jest we wspó?pracy z Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji , które odpowiedzialne jest za kwestie formalno - prawne rejestracji pikiety
ODnowa - odpowiedzialna jest za stra?, ochron? oraz logistyk?
KOD Mazowsze za pomoc w dzia?aniach PR i foto

Dagmara Chmielewska
koordynator na Polsk?

***

As long as we are still alive!

Europe and all member-countries in European Union are concerned about the situation in Poland.

Current , difficult situation in Poland motivated Teams across Pulse of Europe from 19 countries will join in solidarity with Polish nation, who are at the present fighting for FREEDOM, EQUALITY, DEMOCRACY!

On Sunday the 23rd July 2017 at 7pm our European friends will gather by Polish Ambassies to light a candle as a sign of support and embracement of POLAND still being a part of Europe.

We are encouraging you to join us in support of those who are in last few days protesting and creating chains of light by the Parliament building of Republic of Poland.

Let Europe hear our voice!

We need to fight for our values on every filed and every level.

By now their support declared:
Luxemburg
Rome
Paris
Berlin
Warsaw
Munich
Brussels
Freiburg
Bremen
Nürnberg
Hamburg
Frankfurt
Offenburg
Saarbrücken
Lissabon
Prague
Europe needs to acknowledge that we need their support!

Join us with saying out loud: PÓKI MY ?YJEMY! Nothing can stop us now! And we won't capitulate!

If the well being of Poland and unity of Europe lies at your heart, you can join us as well as a volunteer!

Pulse of Europe - Poland Team
(For more information visit us in our tent at Polish Parliament building)

Dagmara Chmielewska
PoE Poland Team Coordinator

 Randall Cobb Authentic Jersey