Stawiamy WETO

co: Stawiamy WETO
gdzie: pl. Zamkowy, Warszawa
kiedy: 20 lipca 2017 r. w godz. 18.00-19.00
organizator: Partia Razem
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/474368132931431/
strona: -
dodatkowe informacje: -

Opis organizatora:

STAWIAMY WETO. W czwartek, o godzinie 18, na placu Zamkowym w Warszawie. Chcemy, ?eby Andrzej Duda zobaczy? nasz sprzeciw wobec gro?nych ustaw o KRS i SN. Dlatego wspólnie utworzymy wielki napis WETO kilkaset metrów od jego miejsca zamieszkania.

Niezale?no?? S?du Najwy?szego i Krajowej Rady S?downictwa to gwarancja wolnych, uczciwych wyborów. To S?d Najwy?szy stwierdza, czy wybory by?y wa?ne, rozpatruje protesty wyborcze, ocenia uczciwo?? finansowania partii politycznych. Nie wolno pozwoli? na cie? podejrze? co do bezstronno?ci SN i KRS! Nie zgadzamy si? na niekonstytucyjne gmeranie w tych instytucjach!

Rzecznik prasowy prezydenta Krzysztof ?api?ski powiedzia? w ?rod?, ?e okna gabinetu Andrzeja Dudy nie wychodz? na Krakowskie Przedmie?cie, gdzie w ostatnich tygodniach odby?y si? liczne protesty. Prezydent Duda móg? wi?c do tej pory nie dowiedzie? si?, czego oczekuje od niego polskie spo?ecze?stwo. Ale wielkiego WETA postawionego na ?rodku placu Zamkowego nie da si? nie zauwa?y?. Chcemy, aby prezydent na pewno przeczyta? ten komunikat, dlatego przybywajcie jak najliczniej!

***

Po postawieniu ?ywego WETA na Placu Zamkowym zach?camy Was do wzi?cia udzia?u w dzisiejszych demonstracjach: o 20.00 pod Pa?acem Prezydenckim oraz o 21.00 pod Sejmem.

 Jason Spriggs Womens Jersey