2 to nie 3 - podPIS to nie koniec!

co: 2 to nie 3 - podPIS to nie koniec!
gdzie: biura PiS w ró?nych miastach [brak dokumentacji miast]
kiedy: 26 lipca 2017 r. godz. 18.00
organizator: Ogólnopolski Strajk Kobiet
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1890020941320208/
strona: -
dodatkowe informacje: -

Opis wydarzenia:

W zwi?zku z podpisem idziemy pod PiS! 26 lipca (?roda), g. 18.00!

25 lipca 2017 Prezydent Andrzej Duda podpisa? PiS-owsk? ustaw? o ustroju s?dów powszechnych, oddaj?c je w r?ce Zbigniewa Ziobry. Zachowa? si? jak funkcjonariusz PiS, jeden z wielu.

I do funkcjonariuszy PiS dzi? kierujemy nasz przekaz.
Czuwamy i ostrzegamy. Jeste?my tu? obok Was - ludzi, którzy w rekach trzymaj? zaufanie obywateli. Nie oddali?my go na zawsze. Przypominamy pos?om/ pos?ankom, senatorom i senatorkom, radnym i innym osobom sprawuj?cym w Polsce jak?kolwiek w?adz? - w ich mniemaniu z nadania PiS - ?e to obywatelskie TAK zaprowadzi?o ich na posiadane obecnie pozycje. I obywatelskie NIE, mo?e ich stamt?d wyprowadzi?. Bo nas nie interesuj? pó??rodki. Kompromisy kosztem spolecze?stwa. 2 na trzy.

R?ka, to nie cz?owiek.
Podpis, to nie koniec.
Troch?, to nie wszystko.
2 to nie 3.

Godzin? V jak veto wyznaczamy na 18.00, 26 lipca - wtedy gromadzimy si? pod biurami PiS w ca?ej Polsce (lista na ko?cu), ?eby wyrazi? niezadowolenie z decyzji Prezydenta i pokaza?, ?e wiemy, gdzie jest o? i ?ród?o si?y bezmy?lnie niszcz?cej Polsk? i przyrodzone prawa jej obywatelek i obywateli.

Do??czajcie do nas - dopisujcie si? do listy wydarze?!

 Miles Killebrew Authentic Jersey