Porozmawiajmy z Prezydentem

co: Porozmawiajmy z Prezydentem
gdzie: Pa?ac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmie?cie, Warszawa
kiedy: 25 lipca 2017 r. w godz. 18.00-21.00
organizator: Obywatele RP
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1381244391990667
strona: -
dodatkowe informacje: Demonstracja w reakcji na dwa z trzech oczekiwanych veto do nowych ustaw o s?downictwie.

Opis organizatora:

Podpisanie przez Dud? tylko jednej z ustaw nie powoduje, ?e nie ma problemu. Ta ustawa w dalszym ci?gu jest niekonstytucyjna i nie powinna zosta? uchwalona.
Ogromna w?adza nad s?dami powszechnymi jak? uzyska? Zbigniew Ziobro dzi?ki nowej ustawie, powoduje zale?no?? s?dów od w?adzy wykonawczej i w sposób oczywisty narusza trójpodzia? w?adzy.

Politycy uznali, ?e teraz jest czas na spokojne rozmowy w zaciszach gabinetów, ale tak wcale nie jest.
W?a?nie teraz jest czas na g?o?n?, publiczn? debat? o tym jak s?dy maj? wygl?da?.
Rozumiemy, ?e reforma jest potrzebna, ale nie mo?e to by? reforma w której w?adz? zwierzchni? nad s?dami powszechnymi zostaje Minister Sprawiedliwo?ci tj. w?adza wykonawcza.

Panie Prezydencie!
Jak wida? g?os ludzi mo?e dotrze? do w?adzy, a rozmowa buduje!
B?dziemy o 18:00 pod Pa?acem Prezydenckim. Podejd? pod p?ot. Rozmawiajmy!

#Rozmawiajmy

 Jordan Phillips Womens Jersey