Sejm jest nasz!

co: Sejm jest nasz!
gdzie: Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa
kiedy: 18 lipca 2017 r. od godz. 9
organizator: Obywatele RP
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1046764215458287/
strona: -
dodatkowe informacje: -

Opis organizatora:

DO??CZ do wydarzenia, UDOST?PNIJ, ZAPRO? znajomych!

18 lipca Sejm ma swoje posiedzenie. PiS b?dzie próbowa? przepchn?? swoj? niekonstytucyjn? ustaw? o S?dzie Najwy?szym powoduj?c?, ?e SN b?dzie zale?ny od Ministra Sprawiedliwo?ci.
Ustawa zmusza ka?dego s?dziego SN do odej?cia w stan spoczynku, prócz tych wskazanych przez Ziobr?.

B?d?my wtedy pod Sejmem, patrzmy na nich, pilnujmy ich.

My b?dziemy pod Sejmem ca?y dzie?, ale moment kulminacyjny przewidujemy na 18:00, przyjd?cie wtedy!

#ZamachLipcowy
#ObywateleRP

 Justin Smoak Womens Jersey