Podręczne witają Trumpa

co: Podr?czne witaj? Trumpa
gdzie: róg ul. Schillera i Miodowej, Warszawa
kiedy: 6 lipca 2017 r. w godz. 12.00
organizator: Partia Razem
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1761476750808865/
strona: -
dodatkowe informacje: Demonstracja odbywaj?ca si? podczas wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce, w swojej formule nawi?zuje "Opowie?ci podr?cznej".

Opis organizatora:

SPOTYKAMY SI? 6 LIPCA, CZWARTEK, W WARSZAWIE, NA ROGU SCHILLERA I MIODOWEJ, O 12:00! TRUMP precz! Demonstracja w czasie wizyty Trumpa w Warszawie

Ju? niebawem, 5-6 lipca Polsk? odwiedzi prezydent Stanów Zjednoczonych – Donald Trump. Polski rz?d obieca? przywita? go z otwartymi ramionami. My, polskie kobiety, mamy jednak nieco inny pomys? na to, jak przywita? tego “naczelnego seksist? wolnego ?wiata”. Jako partia Razem zapraszamy wszystkie osoby do wspólnego demonstrowania.

Zamierzamy wspólnie przygotowa? czepki i czerwone peleryny wzorowane na ubraniach kobiet z powie?ci i serialu “Opowie?? podr?cznej”, by pokaza?, ?e nie ma naszej zgody na naruszanie naszych granic i naszych praw.

"Opowie?? podr?cznej" to wizja przysz?o?ci, w której pe?ni? w?adzy przej?li religijni fundamentali?ci. Porz?dek spo?eczny, który wprowadzaj?, opiera si? na pe?nym podporz?dkowaniu kobiet, które zostaj? sprowadzone do roli s?u??cych oraz bezosobowych tub do rodzenia dzieci.

Powie?? i serial zosta?y pomy?lane jako ostrze?enie - ostrze?enie które wybrzmiewa i rezonuje w nas wszystkich zw?aszcza teraz, kiedy niesione wyborczymi zwyci?stwami i fal? nacjonalizmów prawicowe organizacje przypuszczaj? zmasowany atak na prawa kobiet. Wybór Donalda Trumpa - cz?owieka, który opowiada o “?apaniu za cipki” i “krwawieniu nie wiadomo sk?d” - na fotel prezydenta USA to cios dla post?pu, jaki dokona? si? przez ostatnie dekady pod wzgl?dem wyrównywania szans oraz praw i wolno?ci reprodukcyjnej kobiet. Najmniej popularny prezydent USA w historii, seksista, szowinista i mizogin znany z przemocowych zachowa?, niewybrednych ?artów i pogardy wobec kobiet ma zjawi? si? w naszym kraju w glorii i chwale, jako wyczekiwany go??.

To prawda – czekamy na niego. Zw?aszcza my, polskie kobiety, czekamy na niego niecierpliwie. Czekamy, by móg? us?ysze? nasz g?os - g?os gniewu i z?o?ci. G?os tysi?cy kobiecych garde?, które silne mi?dzyludzk? solidarno?ci? nie dadz? si? wsadzi? z powrotem pod patriarchalny but. Nie pozwol? sob? pogardza?.

Nie cofniemy si? – ani na krok. Ani przed Donaldem Trumpem, ani przed patriarchaln? przemoc? rz?dów PiS. B?dziemy walczy?, b?dziemy wspó?decydowa?. Nie b?dziemy waszymi podr?cznymi!

Donaldzie Trump – nie jeste? tu mile widziany. Nie witamy w Polsce!

Partia Razem zaprasza wszystkie zainteresowane osoby.

O szczegó?ach, czasie i miejscu demonstracji b?dziemy Was informowa? na bie??co. 4 lipca spotkamy si? na Jezierskiego 7, w siedzibie Razem i przygotujemy stroje. Zach?camy do przynoszenia czerwonych materia?ów - niech te stare, schowane na dnie szafy zas?onki w ko?cu si? na co? przydadz?. Udost?pnimy maszyny do szycia, czepki zrobimy z tektury i wst??ek.

 David Bakhtiari Womens Jersey