Ogólnopolski Marsz Dla Matek

co: Ogólnopolski Marsz Dla Matek
gdzie: Pasaż Schillera, Łódź
kiedy: 28 maja 2017 r., godz. 12
organizator: Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1890011827951464/
strona -

Opis organizatora:

Marsz dla Matek to hołd dla wszystkich polskich kobiet!

Marsz zwraca uwagę na sytuację matek w każdym wieku, a także kobiet, które nie mogą lub świadomie nie chcą matkami zostać.
Mówimy: dość wydumanym oczekiwaniom wobec kobiet! Jesteśmy ludźmi, nie robotami. Mamy prawo do wyboru, do zmęczenia, choroby, bezradności, odpoczynku, a wychowywanie dzieci to ciężka praca 24h/dobę. Dlatego podczas Marszu powiemy o świadomym macierzyństwie.

Pamiętajmy też, że dzieci wychowuje każdy, nie tylko matki i ojcowie, dlatego potrzebna jest świadomość problemów, z jakimi matki borykają się na co dzień.

Marsz będzie manifestem następujących postulatów:
1. SKUTECZNE EGZEKWOWANIE PRAWA ALIMENTACYJNEGO!
2. STOSOWANIE I MONITORING STANDARDÓW OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ!
3. RÓWNE SZANSE NA MIEJSCE W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB PRACUJĄCYCH RODZICÓW!
4. REALNA POMOC FINANSOWA I MEDYCZNA DLA RODZIN DOTKNIĘTYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!
5. BEZZWŁOCZNE WDROŻENIE I STOSOWANIE KONWENCJI ANTYPRZEMOCOWEJ i OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ!
6. PRZESTRZEŃ MIEJSKA DOSTOSOWANA DO POTRZEB RODZICÓW I DZIECI!
7. MACIERZYŃSTWO Z WYBORU!
W tym postulacie poruszamy też sytuację kobiet, które - choćby chciały, nie mogą zostać matkami.

Organizatorki: Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom

Współorganizatorki:
Fabryka Równości
Centrum In
„Dla Naszych Dzieci”
EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań

Wspierają nas:
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Dziewuchy dziewuchom
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Fundacja Feminoteka
Fundacja Rodzić po Ludzku
Codziennik Feministyczny
Krytyka Polityczna
Porozumienie Kobiet 8 Marca
Spunk Fundacja Nowoczesnej Edukacji
Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Łódzki Kongres Kobiet
Centrum Praw Kobiet (oddział w Łodzi)
Kobiety znad łódki
Manifa Łódź
KOD_ŁÓDZKIE
Grupa Stonewall
FUNDACJA ZMIANA
Interdyscyplinarne Seminarium Gender
Fundacja "W Człowieku Widzieć Brata"
Amnesty International
OZZ Inicjatywa Pracownicza
Klub Krytyki Politycznej w Łodzi
... i to nie koniec - dołączają do nas kolejne organizacje!
Jeśli Twoja organizacja wspiera Marsz dla Matek, napisz nam o tym.

Patronat medialny:
Miasto Ł - Łódzka Gazeta Społeczna

REGULAMIN ZGROMADZENIA OGÓLNOPOLSKI MARSZ DLA MATEK
zorganizowanego w dniu 28.05.2017 r. w Łodzi o godz. 12:00

Biorąc udział w zgromadzeniu zobowiązujesz się do przestrzegania zasad zawartych w tym regulaminie i informacjach służb porządkowych podawanych przez organizatorów oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń Straży Zgromadzenia.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA MARSZU

1. Uczestnicy Marszu gromadzą się na Pasażu Schillera w Łodzi o godz. 12.00.
2. Po części stacjonarnej ok. godziny 12:30 formują kolumnę marszową i wyruszają ul. Piotrkowską, przez Pl. Wolności oraz ul. Nowomiejską do Rynku Starego Miasta, gdzie nastąpi zakończenie manifestacji ok. godz. 14.00.

UWAGA: marsz porusza się jezdnią pozostawiając wolne chodniki jako drogi ewakuacyjne i dojazd dla służb.

UCZESTNICY MARSZU

1. W marszu mogą brać udział wszystkie osoby wspierające główne hasło zgromadzenia, niezależnie od przynależności organizacyjnej, czy opcji politycznej. Wspierające manifestację osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w marszu tylko pod opieką osoby dorosłej.
2. Zaleca się niezabieranie na marsz psów.
3. Zabrania się posiadania podczas marszu środków pirotechnicznych, broni, lub innych podobnych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych. W szczególności zabrania się spożywania napojów alkoholowych podczas uczestnictwa w marszu.
4. Osoby spożywające napoje alkoholowe lub znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu zostaną poproszone o opuszczenie marszu.
5. Zabrania się zasłaniania twarzy. Osoby zasłaniające twarz zostaną poproszone o odsłonięcie, a w razie niezastosowania się usunięte z manifestacji.
6. Zachęcamy eksponowania symboli organizacji społecznych i stowarzyszeń wspomagających organizację marszu, w postaci ulotek, przypinek, niewielkich elementów garderoby oraz ozdób stworzonych specjalnie na potrzeby marszu, przy zachowaniu zasady o niestosowaniu FLAG i BANERÓW partii politycznych.
7. Partie Polityczne mogą stosować transparenty, o ile logo Partii zajmuje mniej niż 5% POWIERZCHNI transparentu.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji transparentów, flag i afiszów. Straż Zgromadzenia może nakazać schowanie takich materiałów, jeśli uzna, że są niezgodne z celem zgromadzenia.
9. Osoby które odmówią współpracy, zostaną usunięte z manifestacji. W razie wątpliwości, co do treści należy skontaktować się z organizatorem.
10. Obowiązuje zakaz przynoszenia na marsz własnego sprzętu nagłaśniającego bez uzgodnienia tego z organizatorami. Osoby, które przyniosą tego typu sprzęt bez uzgodnienia tego z Organizatorem, zostaną poproszone o oddanie go do depozytu albo usunięte z manifestacji.
11. Zakazuje się nielegalnego handlu w miejscu gromadzenia.

ZACHOWANIE PODCZAS MARSZU

1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa wszelkie powstające na bieżąco problemy prosimy zgłaszać Straży Zgromadzenia, której członkowie są ubrani w wyróżniające ich kamizelki koloru żółtego.
2. Zaleca się dbałość o mienie prywatne i publiczne, znajdujące się na terenie zgromadzenia.
3. Organizatorzy mają prawo do usuwania z marszu osób, które zakłócają godność wydarzenia, w szczególności osób agresywnych, wulgarnych, nietrzeźwych, prowokatorów.
4. W razie zaistnienia wrogo nastawionej kontrmanifestacji nie należy reagować na nią agresywnie (np. nie odrzucać rzuconych przedmiotów).
5. W razie używania przez nią przemocy fizycznej należy zgłosić to Straży Zgromadzenia lub bezpośrednio Policji.
6. Zabrania się wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, obraźliwych lub poniżających inne osoby, ze szczególnym uwzględnieniem obecności dzieci.
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz odpalania środków pirotechnicznych.
8. Organizator marszu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników, które zostaną zagubione lub ukradzione podczas manifestacji.

Organizator Zgromadzenia