Strajk Kobiet pod Pałacem

co: Strajk Kobiet pod Pa?acem
gdzie: Pa?ac Prezydencki
kiedy: 10 czerwca 2017 r. godz. 20
organizator: Ogólnopolski Strajk Kobiet
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/377311789332986/
dodatkowe informacje: Wydarzenie organizowane w zwi?zku z poturbowaniem dwóch organizatorek OSK w dniu 10 maja 2017 r.

Opis organizatora:

CO ROBIMY?
Stawiamy si? w Warszawie, pod Pa?acem Prezydenckim lub w okolicy, 10 czerwca 2017 r., na kontrmiesi?cznicy organizowanej przez Obywateli RP. Bo #WszystkichNasNieZamkn?.

SOLIDARNO?? NASZ? BRONI?
Idziemy tam solidarnie z Angelik? Doma?sk? i Elwir? Borowiec, organizatorkami Strajku Kobiet w Elbl?gu i Pu?awach, poturbowanymi 10 maja przez ludek smole?ski za pokazanie bia?ych ró? i pomachanie flag? Strajku Kobiet przed nosem przemawiaj?cego z drabinki szeregowego pos?a Jaros?awa. Nast?pi?o to na wezwanie pos?anki PiS i dzia?aczki Klubów Gazety Polskiej, Anity Czerwi?skiej. Podczas miesi?cznicy dosz?o tak?e do bezpodstawnego zatrzymania Tadeusza Jakrzewskiego z Obywateli RP - pod fa?szywym zarzutem napa?ci na policjanta.

OBYWATELE KONTRA JAROS?AW
Od ponad roku Obywatele RP protestuj? przeciwko smole?skim seansom nienawi?ci organizowanym przez PiS pod Pa?acem Prezydenckim 10. dnia ka?dego miesi?ca, staj?c naprzeciw przemawiaj?cego z drabinki szeregowego pos?a Jaros?awa. Wkurzaj? go tym tak bardzo, ?e nakaza? uchwalenie absurdalnej, niekonstytucyjnej nowelizacji prawa o zgromadzeniach, sprowadzaj?cej si? do tego, ?e Krakowskie Przedmie?cie jest jego w?asno?ci?.

KIM JESTE?MY?
Jeste?my Strajkiem Kobiet - organizatorkami protestów w 150 miastach w Polsce 3 pa?dziernika 2016 r., które powstrzyma?y PiS przed zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej oraz inicjatorkami Mi?dzynarodowego Strajku Kobiet - sieci protestów, które odby?y si? 8 Marca w 60 krajach ?wiata. Nie jeste?my parti? ani quasiparti? polityczn? i ?adna nas nie reprezentuje, cho? s? takie, które usi?uj? udawa?, ?e s? nami lub przypisywa? sobie nasze dzia?ania, pomys?y i sukcesy.

ANGELIKA I ELWIRA 10/05:
1. https://oko.press/rozprawa-policji-kontrdemonstracjami-pol…/
2. https://oko.press/atak-lokcia-rozanca-angelika-elwira-pula…/
3. https://www.facebook.com/partiazieloni/photos/a.348895927694.156620.48391402694/10154774665077695/?type=3&theater
4. http://wawalove.pl/Obchody-smolenskie-Poturbowano-aktywistk…

NASZE WYDARZENIE
Nasze wydarzenie, tak jak wydarzenie 3/10/2016 - Ogólnopolski Strajk Kobiet, ma s?u?y? naszemu sprawnemu zorganizowaniu si? do udzia?u w kontrmiesi?cznicy 10 czerwca. Tutaj b?dziemy zamieszcza? informacje dotycz?ce transportu, wa?ne linki - w tym do grup i wydarze? lokalnych lub kontakty do koordynatorek lokalnych Strajku, informacje porz?dkowe.

ZRZUTKA:
https://zrzutka.pl/strajk-kobiet-pod-palacem

WSPARCIE STRAJKU KOBIET POD PA?ACEM
Dzia?amy jak zawsze w formule NO LOGO, z wdzi?czno?ci? przyjmuj?c bezinteresowne wsparcie logistyczne czy transportowe od organizacji spo?ecznych, a nawet partii politycznych. Zgodnie z drug? najwa?niejsz? zasad? Strajku "TWÓJ TEREN - TWOJE ZASADY" to koordynatorki i komitety lokalne Strajku decyduj?, z kim wspó?pracuj? przy realizacji tego wydarzenia. I wy??cznie one.

Swój udzia? w kontrmiesi?cznicy 10/06 zapowiedzia?y te? Partia Zieloni (Angelika Doma?ska jest ich dzia?aczk?) oraz Inicjatywa Feministyczna!

KONTAKT: czarnyponiedzia?Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WA?NE LINKI:
FP OSK https://www.facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet/?fref=ts
Strona www OSK: strajkkobiet.eu
FP Obywatele RP: https://www.facebook.com/ObywateleRP.org/?fref=ts
Strona www Obywateli RP: http://konstytucjarp.org/
Wydarzenie Obywateli RP (kontrmiesi?cznica czerwcowa): https://www.facebook.com/events/1339561069472127/

DODATKOWO:
Zaproszenie od Partii Zieloni: https://www.facebook.com/partiazieloni/photos/a.348895927694.156620.48391402694/10154790199342695/?type=3&permPage=1
Zaproszenie od Inicjatywy Feministycznej: https://www.facebook.com/InicjatywaFeministyczna/posts/10155294260044730

 Damontae Kazee Jersey