Parada Schumana

co: Parada Schumana
gdzie: ul. Krakowskie Przedmieście/Miodowa, Warszawa
kiedy: 6 maja 2017 r. w godz. 11.30-12.30
organizator: Polska Fundacja im. Roberta Schumana
wydarzenie: www.facebook.com/events/282665565490776/
strona: www.schuman.pl

Opis organizatora:

Parada Schumana. Proeuropejska manifestacja obywatelska 6 maja. CHCEMY EUROPY…

Parada Schumana to manifestacja osób, które opowiadają się za wzmocnieniem integracji europejskiej oraz aktywną rolą Polski w silnej Unii Europejskiej. Parada Schumana jest manifestacją obywatelską, niepowiązaną z żadną z partii politycznych. Zapraszamy wszystkich podzielających naszą propozycję dla przyszłości Europy, niezależnie od preferencji partyjnych. Startujemy 6 maja o g. 11:30 w Warszawie. Termin ten jest powiązany z przypadającym na 9 maja Dniem Europy, kiedy to w 1950 roku Robert Schuman ogłosił swój plan integracji kontynentu.

CHCEMY EUROPY…

My, uczestnicy Parady Schumana, opowiadamy się za silną Polską w silnej Unii Europejskiej. Domagamy się, aby Polska ze względu na swój potencjał była jednym z liderów integracji. Chcemy Europy:

BEZPIECZNEJ. Będącej w stanie samodzielnie stawić czoło zagrożeniom zewnętrznym, takim jak terroryzm, wojny na świecie czy agresywna polityka Rosji. Dysponującej Europejską Polityką Obronną, ze współpracującymi siłami zbrojnymi poszczególnych państw będącymi równorzędnym partnerem dla współpracy ze Stanami Zjednoczonymi wewnątrz NATO.
SOLIDARNEJ. Okazującej zrozumienie i pomoc tym krajom europejskim i ich mieszkańcom, którzy znajdują się w potrzebie ze względu na katastrofy naturalne, kryzys ekonomiczny, niestabilną sytuację społeczną i polityczną lub inne niebezpieczeństwa, także zewnętrzne.
INNOWACYJNEJ. Będącej światowym liderem w rozwoju gospodarki, nauki i technologii, jednocześnie dbającej o środowisko naturalne.
PROSPOŁECZNEJ. Zapewniającej najwyższe, światowe standardy usług publicznych, jak edukacja, służba zdrowia czy transport. Stwarzającej wszystkim warunki do podjęcia uczciwej pracy, w której zagwarantowane są prawa pracownicze. Wspomagającej rozwój małych i średnich firm rodzinnych.
DEMOKRATYCZNEJ i PRAWORZĄDNEJ. W której decyduje większość obywateli przy poszanowaniu zdania i potrzeb mniejszości, przestrzegane są prawa człowieka, władze działają w granicach stanowionego prawa i nie stosują przemocy prawnej, jak i fizycznej wobec obywateli. Służby publiczne pracują uczciwie i są przyjazne obywatelowi.
OTWARTEJ. Zapewniającej swoim mieszkańcom swobodne podróżowanie, możliwość podjęcia nauki, pracy, handlu i współpracy na terenie całej Unii Europejskiej. Skutecznie strzegącej swoich granic zewnętrznych – zarówno przed niekontrolowanym napływem osób, jak i nieuczciwymi praktykami gospodarczymi. Jednocześnie udzielającej, na miarę swojego potencjału, pomocy ofiarom wojen i kataklizmów w innych rejonach świata.
WIERZĄCEJ W SWOJE MOŻLIWOŚCI. Będącej dumną ze swoich wartości ukształtowanych przez historię, kulturę i religię. Szanującej różnorodność kulturową swoich państw i ich mieszkańców. Przeciwstawiającej się nieprawdziwej i brutalnej propagandzie innych państw i organizacji, które dążą do zniszczenia Unii Europejskiej.

Spotkajmy się 6 maja o 11:30 na Paradzie Schumana, by swoją obecnością wspólnie zamanifestować, jakiej Europy chcemy!

Po Paradzie zapraszamy do edukacyjnego Miasteczka Schumana na Krakowskim Przedmieściu. Więcej informacji na http://schuman.pl/pl/