Mój czarny protest - konkurs na najlepsze opowiadanie

co: Mój czarny protest (Mój #czarnyprotest)
gdzie: ca?a Polska
kiedy: od 1 kwietnia do do 10 maja 2017 r.
organizator: Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Wielka Koalicja za Równo?ci? i Wyborem
wydarzenie: www.facebook.com/events/1687366108226938/ 
strona: www.federa.org.pl

Opis organizatora:

Uczestniczy?a?/e? w Czarnym Prote?cie / Ogólnopolskim Strajku Kobiet? By?o to dla Ciebie wa?ne wydarzenie? Masz wra?enie, ?e Twój g?os zgubi? si? troch? w t?umie? Je?eli chcesz si? podzieli? w?asn? relacj? z Czarnego Protestu / Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, opisa? emocje, które Ci towarzyszy?y lub upowszechni? swoj? opini? o walce na rzecz praw kobiet w Polsce – ten konkurs jest dla Ciebie.

Konkurs "Mój #czarnyprotest” organizowany jest przez Wielk? Koalicj? za Równo?ci? i Wyborem, która zrzesza prawie 90 organizacji, grup i inicjatyw nieformalnych dzia?aj?cych na rzecz praw kobiet w Polsce.

Chcemy us?ysze? g?osy uczestniczek i uczestników protestów, aktywistek i aktywistów, osób, które opisz? swoje osobiste do?wiadczenia zwi?zane z Czarnym Protestem / Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet. Nie ma znaczenia, czy protestujesz od lat, czy pierwszy raz zdecydowa?a?/e? si? wyj?? na ulic? – to Twoja osobista motywacja, Twoje do?wiadczenia i Twoje pogl?dy s? dla nas wa?ne.

Na prace konkursowe, do 10 tysi?cy znaków, czekamy do dnia 10 maja 2017 roku (zmiana terminu!). Prace oceni Jury w sk?adzie: Kinga Dunin, Agnieszka Graff, Krystyna Kacpura, Paulina Reiter i Kazimiera Szczuka. Teksty nale?y przesy?a? na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule wpisuj?c imi? i nazwisko autora/ki oraz dopisek „konkurs – mój czarnyprotest”.

Najlepsze opowiadania zostan? opublikowane w j?zyku polskim i angielskim, przewidujemy równie? atrakcyjne nagrody pieni??ne i rzeczowe. Wi?cej informacji znajdziecie w regulaminie konkursu dost?pnym tutaj: http://bit.ly/2owpc2e

 Jarrod Dyson Jersey