Nazywam się Miliard / One Billion Rising

co: Nazywam si? Miliard / One Billion Rising
gdzie: ró?ne miejsca Polski (80 miast)
kiedy: 14 lutego 2017 r.
organizator: Fundacja Feminoteka (polski koordynator)
wydarzenie: http://feminoteka.pl/obr2017/
dodatkowe informacje: One Billion Rising to mi?dzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet (g?ównie przeciwko gwa?tom), odbywa si? równolegle w ponad 120 karjach na ?wiecie w walentynki, 14 lutego. Koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Feminoteka.

Opis organizatora:

Nazywam si? Miliard/ One Billion Rising Poland 2017 - Mi?dzynarodowa akcja 14 lutego 2017 roku przebiega? b?dzie pod has?em "Powsta? | Zak?ó? | Przy??cz si?".

W 2017 roku akcja skupia si? na problematyce wykorzystywania kobiet i jej ujawnianiu oraz zach?ca do jeszcze wi?kszej mi?dzynarodowej solidarno?ci w domaganiu si? po?o?enia kresu wszystkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcz?t.

PRZY??CZ SI? DO AKCJI!

* Poniewa? wspólne dzia?anie daje nadziej? – a nadzieja daje si?? do realizacji wspólnej wizji.
* Poniewa? wspólne i jednoczesne dzia?anie przyci?ga i skupia  uwag?, daje mo?liwo?? poszerzenia zrozumienia i ?wiadomo?ci na temat przemocy wobec kobiet i dziewcz?t.
* Poniewa? nie ma Rewolucji bez Solidarno?ci!

SOLIDARNIE PRZECIWKO WYKORZYSTYWANIU KOBIET!

 Joe Barksdale Jersey