Uchodźczyniom na Dzień Kobiet

co: Uchod?czyniom na Dzie? Kobiet
gdzie: ró?ne lokalizacje w Warszawie (adresy w opisie wydarzenia)
kiedy: 8 lutego - 15 marca 2017 r.
organizator: Tak dla Uchod?ców i Dom Otwarty
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/2205646752994043/
dodatkowe informacje: Zbiórka kosmetyków i ?rodków higienicznych dla kobiet i dziewcz?t przebywaj?cych w o?rodkach dla uchod?ców w Polsce.

Opis organizatora:

Drodzy!
W zwi?zku ze zbli?aj?cym si? Dniem Kobiet grupa TAK dla uchod?ców - NIE dla rasizmu i ksenofobii wraz z Dom Otwarty organizuje zbiórk? kosmetyków i ?rodków higienicznych dla kobiet i dziewcz?t przebywaj?cych w o?rodkach dla uchod?ców w Polsce. Dla ka?dej i ka?dego z nas s? to produkty pierwszej potrzeby, bez których nie potrafimy si? obej??. Si?gamy po nie podczas prozaicznych zakupów. Zach?camy, by przy tej okazji dorzuci? do koszyka tak?e co? dla potrzebuj?cych. Oczywi?cie kosmetyki dla panów równie? mile widziane. ZBIERAMY DO 12 MARCA.

Co zbieramy:
* Artyku?y piel?gnacyjne do skóry, w?osów i paznokci (myd?a, szampony, od?ywki, kremy, balsamy, kosmetyki dla niemowl?t, pomadki ochronne, c??ki, pilniczki do paznokci, szczoteczki, pumeksy, grzebienie, szczotki etc.)
* Dezodoranty
* Podpaski, tampony, chusteczki nawil?ane, patyczki do uszu, waciki, plastry opatrunkowe, banda?e, gaziki, chusteczki, pieluchy

Jak je do nas dostarczy?:
* przynosz?c osobi?cie do Klub Plan B w Warszawie, Al. Wyzwolenia 18 w godzinach 11:00 - 3:00
* przynosz?c osobi?cie do Po?udnik Zero w Warszawie, ul. Wilcza 25 w godzinach 14:00 - 18:00
* przynosz?c osobi?cie do Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej przy ?urawiej 4 - b?dzie wystawiony karton na pierwszym pi?trze. UWAGA: zbiórka w Instytucie w dniach 27.02 - 10.03, w godzinach 10:00 - 17:00
* przynosz?c osobi?cie do Cafe Kryzys, ul. Wilcza 30, pi?tek - niedziela, w godzinach 12:00 - 0:00
* przynosz?c osobi?cie do Centrum Wielokulturowe w Warszawie / The Multicultural Center in Warsaw, ul. Jagiello?ska 54 (od pl. Hallera), poniedzia?ek - sobota, 9:00 - 20:00
* przesy?aj?c poczt? lub przesy?k? kuriersk? uprzednio kontaktuj?c si? z Zuza Cisowska lub Natalia Gebert. Z Natalia Gebert mo?na te? umówi? si? osobi?cie na terenie Warszawy.

Poniewa? przy poprzedniej zbiórce (Czekolada dla Dzieciaka) doskonale sprawdzi?y si? lokalne zbiórki szukamy osób, które mog?yby zosta? koordynatorami takich zbiórek we w?asnym mie?cie. Wi?c je?li znacie miejsca, które mog?yby sta? si? punktem zbiórki lub sami mogliby?cie odbiera? lokalnie kosmetyki od darczy?ców prosimy koniecznie o kontakt.

Warszawa zbiera do 12 marca, tylko FB nie pozwala nam na ustawienie d?u?szego terminu. Oczywi?cie zbiórki miejscowe mog? mie? inny termin.

 Tony Gonzalez Authentic Jersey