RAZEM przeciwko przemocy

co: RAZEM przeciwko przemocy
gdzie: Rynek Główny, Kraków
kiedy: 17 grudnia 2016 r., godz. 15.00-16.30
organizator: Razem Małopolska, Ratujmy Kobiety, Dziewuchy Dziewuchom Kraków
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1291549480904519/
dodatkowe informacje: Wydarzenie wspierają Razem Małopolska, Dziewuchy dziewuchom Kraków, Ratujmy Kobiety, Stowarzyszenie Sprawa Kobiet, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Krakowska Manifa, Fundacja Autonomia

Opis organizatora:

#CZARNYPROTEST TRWA!
Zareaguj przeciwko przemocy!
Wyraź swój sprzeciw!
Nie bądź obojętna / obojętny!

W sobotę 17 grudnia o godz. 15.00 wraz z Razem Małopolska, Dziewuchy dziewuchom Kraków, Ratujmy Kobiety, Stowarzyszenie Sprawa Kobiet, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Krakowska Manifa, Fundacja Autonomia wychodzimy na krakowski Rynek protestować przeciwko planowanemu przez rząd Beaty Szydło wypowiedzeniu konwencji antyprzemocowej. Wypowiedzenie konwencji to nie tylko złamanie obietnicy złożonej przez Polskę, ale przede wszystkim pozbawienie nas gwarancji naszych praw.

Konwencja potwierdza, że przemoc wobec kobiet to naruszenie praw człowieka. Podpisanie i ratyfikowanie Konwencji antyprzemocowej dawało nadzieję, że Polska stać będzie po stronie ofiar, nie oprawców. Zobowiązywała Polskę do przestrzegania międzynarodowych standardów, do aktywnej ochrony praw kobiet i dzieci, doświadczających przemocy, także tej dokonywanej w zaciszu własnego domu, a także do:
- ścigania z urzędu sprawców gwałtów i osób dopuszczających się przemocy wobec kobiet,
- wsparcia prawnego dla osób doświadczających przemocy,
- tworzenia schronisk, ośrodków wsparcia i infolinii dla kobiet i dzieci - ofiar przemocy domowej,
- zapewnienia tym osobom, również dzieciom, pomocy psychologicznej,
- prowadzenia edukacji antyprzemocowej i antydyskryminacyjnej,
- ciągłego sprawdzania skuteczności działań związanych z wdrażaniem konwencji.

Wszystko wskazuje na to, że przeciwdziałanie przemocy domowej jest sprzeczne z poglądami rządu Prawa i Sprawiedliwości, który systematycznie, krok po kroku, odbiera kobietom prawo do godnego i bezpiecznego życia. Najpierw parlamentarna większość chciała zmusić nas do rodzenia dzieci z gwałtu i ograniczyć dostęp do diagnostyki prenatalnej. Następnie próbowano odebrać możliwość leczenia niepłodności metodą in vitro. W ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia tylnymi drzwiami likwiduje standardy opieki okołoporodowej. Teraz dowiadujemy się, że polityka prorodzinna PiS wyklucza wsparcie bezbronnych, skrzywdzonych i upokorzonych. W tym roku rząd odmówił także finansowania organizacjom, które od wielu lat przeciwdziałają przemocy oraz pomagają kobietom i dzieciom, takim jak: Centrum Praw Kobiet, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę czy Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA. Ponadto osoby zaangażowane w Kampanię 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć były szykanowane, a planowane w ramach tej kampanii zajęcia edukacyjne w Czarnym Dunajcu i Lublinie zostały odwołane.

Pamiętajmy, że przemoc domowa nie jest kwestią prywatną. W rzeczywistości przemoc dotyka co trzecią z nas i jest w Polsce jednym z najpoważniejszych problemów społecznych.
Co roku w Polsce ok. 800 tysięcy kobiet doświadcza przemocy, 95 tysięcy z nich - przemocy seksualnej. Zdecydowana większość przypadków to przemoc domowa. Co roku z powodu przemocy w rodzinie ginie 150 kobiet i 40 dzieci. Według obecnego rządu Polki i Polacy nie zasługują na ochronę.


Razem uważa, że faktyczna równość kobiet i mężczyzn powinna być standardem cywilizacyjnym. Każde państwo powinno potępiać przemoc wobec kobiet i nie może powoływać się na żaden obyczaj, tradycję lub względy religijne, aby uniknąć wypełniania zobowiązań w zakresie jej eliminowania. Konwencja nie podważa wartości rodziny. Konwencja mówi, że przemocy nic nie usprawiedliwia.

Zapraszamy wszystkie organizacje, które chcą wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy.

---------

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została uchwalona w 2011 r. w Stambule. Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., ale do ratyfikacji przez prezydenta Bronisława Komorowskiego doszło dopiero 13 kwietnia 2015 r. po wyrażeniu na to zgody przez Sejm. Traktat zaczął w Polsce obowiązywać 1 sierpnia 2015 r. Polska jest siedemnastym krajem Europy, który ratyfikował Konwencję.

Konwencja ma na celu ochronę kobiet przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.