Wrocławski Marsz Reclaim the Night - Odzyskać Noc!

co: Wrocławski Marsz Reclaim the Night - Odzyskać Noc!
gdzie: spod pomnika Chrobrego, Wrocław
kiedy: 10 grudnia 2016 r. w godz. 18.00-20.00
organizator: Lena Bielska, Zośka Reznik, Anna Anarchia Kozicka, Magdalena Dyderska, Martyna Wilk, Natasza Ludas, Olga Frańczak, Joanna Zimmermann, Marta Listwan
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/323018481417448/ 
dodatkowe informacje: Marsz odbywa się w ramach kampanii 16 Dni przeciwko przemocy ze względu na płeć w dniu Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Opis organizatora:

Drogie Osoby!
Organizujemy w tym roku w ramach międzynarodowej kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu Na Płeć wieczorny przemarsz ze światłami (możecie wziąć gromnice, świecie, latarki) w ramach demonstrowania naszej niezgody na przemoc wobec dziewczynek i kobiet (fizyczną, seksualną, psychiczna, strukturalna, ekonomiczną, itd.). 10 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka i rocznicą podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Niestety badania i statystyki policyjne wykazują, że większość kobiet w naszym kraju doświadczyła przynajmniej raz jakiegoś rodzaju przemocy, niemniej brak edukacji, patriarchat i ostracyzm środowiskowy sprawia, że albo nie rozpoznają tego jako przemoc (lub też nie są jej świadome, jak w przypadku przemocy ekonomicznej) albo nie zgłaszają jej i nie poruszają publicznie tego tematu. Ostatnie wydarzenia w naszym kraju pokazują, że ścieżki przemocy są i będą zakrojone na jeszcze większą skalę.

16 Dni jest coroczną kampanią, która w natężonej skali między 25.11 a 10.12 wskazuje na kwestie przemocy, przypomina o prawach człowieka (jak również o tym, że prawa kobiet są też prawami człowieka) i jednoczy środowiska działające przeciw przemocy i dyskryminacji.

Zależy nam przede wszystkim na włączeniu różnych środowisk, i osób jako inicjatywa nieformalna, oddolna, bezpartyjna, wszystko w duchu idei kampanii 16 Dni. Ważne jest też tutaj wzmocnienie i sieciowanie wrocławskich oraz dolnośląskich organizacji pozarządowych i inicjatyw, które działają na rzecz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji.

Tego dnia odbędzie się też benefit na wrocławską sambę, która towarzyszy i wspiera większość prawoczłowieczych wrocławskich i nie tylko demonstracji, marszy, protestów. 10 grudnia odbędzie się też ogólnopolski zlot samb, więc ekipa grająca na naszym marszu będzie całkiem liczna, potem wieczorem samba pogra jeszcze na CRK (Jagiellończyka 10) i ugości na imprezie benefitowej.