Europejskie standardy realizacji praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet

co: "Europejskie standardy realizacji praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet. Dwadzie?cia pi?? lat obecno?ci Polski w Radzie Europy"
gdzie; Warszawa
kiedy: 15 listopada 2016 r.

Opis wydarzenia w przygotowaniu.

 Beau Allen Authentic Jersey