Okrągły stół kobiet

co: "Okr?g?y stó? kobiet"
gdzie: Warszawa
kiedy: 26 listopada 2016 r.
dodatkowe informacje: Dyskusja o sposobach na skuteczne oddzia?ywanie ruchów kobiecych na stanowienie prawa i opini? publiczn?. W "Okr?g?ym stole kobiet" uczestniczyli  m.in. reprezentanci ruchów spo?ecznych. Wydarzenie odby?o si? z udzia?em Protestu kobiet.

Opis wydarzenia w przygotowaniu.

 Tomas Hertl Womens Jersey