Naszych praw nie oddamy

co: Naszych praw nie oddamy - Warszawa
gdzie: ul. Wiejska, pod gmachem Sejmu, Warszawa
kiedy: 30 listopada 2016 r., godz. 13-17
organizator: stowarzyszenie Obywatele Solidarni w Akcji
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1760191334246275/
dodatkowe informacje: Pikieta dotycząca nowelizacji Prawa o zgromadzeniach

co: Naszych praw nie oddamy - Kraków
gdzie: Rynek Główny, Kraków
kiedy: 30 listopada 2016 r. godz. 18
organizator: Lana Dadu, Agnieszka Fiejka, Edyta Gajewska, Agnieszka Marusarz, Katarzyna Stadnik, Justyna Buńkowska, Monika Frenkiel
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1305447146164048/
dodatkowe informacje: Demonstracja dotycząca nowelizacji Prawa o zgromadzeniach

Opis organizatora:

Naszych praw nie oddamy!
30 listopada o godzinie 18.00, Kraków, Rynek, od strony Ratusza.

Demokracja jest wtedy, gdy szanowana jest wolność wyrażania poglądów. Gdy rząd pracuje nad ograniczaniem zgromadzeń publicznych to demokracja właśnie się kończy!
To może być ostatnie legalne zgromadzenie – przyjdź i wyraź swój sprzeciw!

Posłowie PiS wnieśli do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Już 29 listopada odbędzie się pierwsze czytanie tego projektu.

Obecnie o tym, czy odbędzie się manifestacja decyduje władza samorządowa. PiS planuje dodać do grona decydujących wojewodów, czyli swoich przedstawicieli. Wprowadza też hierarchię organizatorów. Pierwszeństwo do organizowania zgromadzeń będą miały organy władzy publicznej i kościoły.
Ten projekt to w znacznym stopniu ograniczenie swobody Prawa o zgromadzeniach. Uderza też w wolność do kontrmanifestowania. Bardzo wyraźnie wskazując, których manifestacji nie można zakłócać innymi manifestacjami.

Wolność zgromadzeń gwarantuje art. 57 Konstytucji RP, zgodnie z którym „każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich”. Dziś ustawa daje prawo do organizowania manifestacji każdemu, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych, a więc osobom fizycznym i prawnym.

Zmiana ustawy może oznaczać: Koniec legalnych demonstracji, koniec możliwości sprzeciwu wobec brutalnych dla kobiet ustaw, koniec możliwości sprzeciwu nauczycieli i rodziców uczniów, koniec możliwości żądań przez pielęgniarek, górników, rolników. Koniec pikników i marszy KOD i każdej innej grupy obywatelskiej. Koniec legalnego sprzeciwu wobec manipulacji smoleńskich. Koniec społeczeństwa obywatelskiego.

Interpretacja nowelizacji ustawy: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2002989.html

Nowelizacja: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1044

Naszych praw nie oddamy!
BĄDŹ! MOŻE TO BYĆ OSTATNIA LEGALNA DEMONSTRACJA, OSTATNIA POKOJOWA!