Polska. Afryka. Silna kobieta

co: Polska. Afryka. Silna kobieta
gdzie: W?gorzewskie Centrum Kultury
kiedy: 25 listopada 2016 r., godz. 17.00
organizator: Dziewuchy Dziewuchom W?gorzewo
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/186073458519829/
dodatkowe informacje: Spotkanie wpisuj?ce si? w obchody Mi?dzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Opis organizatora:

W programie wyst?pienie Julii Prus, reporterki pracuj?cej w Afryce Wschodniej. Julia opowie o sytuacji kobiet w Sudanie Po?udniowym, Rwandzie, Kenii, Ugandzie, o ich dramatycznej sytuacji, o tym jak s? traktowane przez ?o?nierzy i rebeliantów, o okrutnych rytua?ach, które piel?gnowane s? do dzi?, tak?e o tym, jak sobie wzajemnie pomagaj?. B?d? zdj?cia.

Spotkanie poprowadzi Iwona Golonko: prezeska Zarz?du Maroney Group, psycholo?ka, konsultantka, trenerka biznesu, doradczyni strategiczna, certyfikowany coach ICC, cz?onkini zespo?u kampanii spo?ecznej Znanych Ekspertek, aktywistka walcz?ca o prawa cz?owieka, w tym szczególno?ci o prawa kobiet, cz?onkini sztabu g?ównego Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz Mi?dzynarodowego Strajku Kobiet, pomys?odawczyni Akademii Kobiet Niezale?nych.

Spotkanie organizuje grupa obywatelska Dziewuchy Dziewuchom W?gorzewo

25 listopada przypada Mi?dzynarodowy Dzie? Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

 Jayon Brown Jersey