Przyjdź, podpisz, porozmawiaj! OSK na Patelni

co: Przyjd?, podpisz, porozmawiaj! OSK na Patelni
gdzie: teren przed Metrem Centrum (tzw. patelnia)
kiedy: 30 pa?dziernika 2016 r. w godz. 8.00-18.00
organizator: Zo?ka Marcinek
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/2162793903945613/
dodatkowe informacje: Zbiórka podpisów pod petycj? Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Opis organizatora:

WALKA TRWA!

W niedziel? 30.10 odb?dzie si? kolejna zbiórka podpisów pod petycj? Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Przez ca?y dzie? b?dziemy nie tylko zbiera? podpisy, ale te? rozmawia?, zapoznawa? si?, dzieli? wiedz? i informacjami. Zapraszamy na warszawsk? patelni?!

Nasze zgromadzenie zosta?o zg?oszone do Urz?du Miasta, b?dzie wi?c legalne i b?dziemy mogli liczy? na s?u?by porz?dkowe. Jednocze?nie informujemy, ?e b?dzie to zgromadzenie ca?kowicie pokojowe, którego g?ównym celem jest zbiórka podpisów. Chcemy unikn?? jakichkolwiek nieprzyjemnych incydentów, zw?aszcza takich, które wymaga?yby interwencji policji. Dlatego uczulamy Was przede wszystkim na prowokacje ?rodowisk anti-choice. Pami?tajmy, ?e jeste?my tam po to by dzia?a? na rzecz naszej sprawy, a nie po to by si? z nimi przekrzykiwa?.

 Robert Covington Authentic Jersey