Pikieta pod biurem poselskim PiS w Gdańsku

co: Pikieta pod biurem poselskim PiS w Gda?sku
gdzie: ul. Targ Drzewny 3/7, Gda?sk
kiedy: 7 listopada 2016 r. w godz. 16.30-17.30
organizator: Katarzyna Alex Formela, Agata Ku?ak, Magdalena Kopacz, Lidka Makowska
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/202998723477452/
dodatkowe informacje: Pikieta odbywa si? w zwi?zku z ustaw? "Za ?yciem"

Opis organizatora:

Sejm g?osami pos?ów i pos?anek PiS, PSL, Kukiz'15 - w ci?gu 24 godzin - przyj?? ustaw? 4000+ ("Za ?yciem"). Ustawa zosta?a w trybie ekspresowym skierowana do Senatu.

W ten sposób PiS i jego satelici wprowadzaj? do prawa polskiego uw?aczaj?ce ludzkiej godno?ci przekupstwo. Przera?aj?cym jest, jak korumpuj? tym elementarn? moralno??!

W poniedzia?ek, 7 listopada, o 16.30 b?dziemy pikietowa? pod biurem PiS w Gda?sku, aby wykrzycze? nasz? niezgod? na t? polityczn? korupcj?.

We?miemy z sob? - jak przysta?o na #trumienkowe - trumny, wie?ce, klepsydry i znicze oraz adekwatne do sytuacji has?a.

Zatrzymajmy arogancj? w?adzy! Ten projekt to kolejne uderzenie w kobiety.

NIE POZWÓLMY SI? OSZUKIWA?! WYKRZYCZMY NASZ? NIEZGOD? WOBEC BARBARZY?SKIM USTAWOM GODZ?CYM W GODNO?? I WOLNO?? KOBIET.

 Marshawn Lynch Jersey