Akcja: Deportacja

co: Akcja: Deportacja
gdzie: przy Pomniku Gdynian Wysiedlonych, Gdynia
kiedy: 21 listopada 2016 r. w godz. 18.00-20.00
organizator: Komitet Obrony Demokracji region Pomorze
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/759829094164340/
dodatkowe informacje: Demonstracja w reakcji na s?owa pos?anki PiS Beaty Mateusiak-Pieluchy dotycz?cych deportacji osób nie b?d?cych katolikami w przypadku nierespektowania Konstytucji i "warto?ci uznawanych w Polsce za wa?ne".

 Matt Murray Jersey