Demonstracja Odzyskać Wybór

co: Demonstracja Odzyska? Wybór
gdzie: przed budynkiem Sejmu RP, Warszawa
kiedy: 9 kwietnia 2016 r., godz. 14.00
organizator: Porozumienie Odzyska? Wybór
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1675945199321639/
dodatkowe informacje: Porozumienie Odzyska? Wybór to wspó?praca kilkudziesi?ciu organizacji feministycznych i zajmuj?cych si? obron? praw kobiet. Do wspó?organizatorów tu? przed demonstracj? do??czy?a g?ówna grupa Dziewuchy Dziewuchom.

 Peter Holland Jersey