Trudny okres dla rządu

co: Trudny okres dla rz?du
gdzie: akcja internetowa, ca?a Polska
kiedy: 4 kwietnia - 17 kwietnia 2016 r.
organizator: osoba prywatna
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/209802169392172/
dodatkowe informacje: Internetowa akcja zwi?zana z grup? Dziewuchy Dziewuchom, polegaj?ca na szczegó?owym relacjonowaniu cyklu miesi?czkowego na stronach rz?dowych w social media (g?ównie na profilu Premier RP Beaty Szyd?o) w prote?cie przeciwko próbom kontroli rozrodczo?ci (w kontek?cie poparcia projektu ustawy Ordo Iuris o ca?kowitym zakazie aborcji)

 B.J. Hill Womens Jersey