Dokumentacja wydarzeń. Dokumentacja protestów, akcji i projektów w obronie praw kobiet, praw obywatelskich i praw człowieka w Polsce. Dokumentację prowadzi zespół Protestu kobiet. Jeśli znasz wydarzenie, które powinno znaleźć się na liście - przyślij nam link lub napisz wiadomość. Dziękujemy za pomoc.
Protest kobiet nie odpowiada za treść opisów wydarzeń, a jedynie dokumentuje je w oryginalnej formie.

Zapowiedzi wydarzeń: http://www.protestkobiet.pl/aktualnosci/co-gdzie-kiedy

Łańcuch Światła razem z sędziami przed Sądem Najwyższym

co: ?a?cuch ?wiat?a razem z s?dziami przed S?dem Najwy?szym
gdzie: przed S?dem Najwy?szym, pl. Krasi?skich, Warszawa
kiedy: 16 lipca 2017 r. w godz. 21.00-22.30
organizator: Akcja Demokracja
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/118100228811899/
strona: www.akcjademokracja.pl 
dodatkowe informacje: ?a?cuch ?wiat?a, podczas którego protestuj?cy trzymali w r?kach zapalone ?wieczki, zapocz?tkowa? seri? podobnych w swojej formule demonstracji w obronie wolno?ci i niezawis?o?ci s?dów pod budynkami s?dów w ca?ej Polsce.

Czytaj więcej

Kobiety idą po prawo i sprawiedliwość

co: Kobiety id? po prawo i sprawiedliwo??
gdzie: Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa
kiedy: 16 lipca 2017 r. od godz. 15
organizator: Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom, ?l?skie Per?y, Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom, Protest kobiet, Czarne Szmaty, Marsz Godno?ci, Dziewuchy Dziewuchom, ?ódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Konferencja Episkopatu Polek
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1366701943450727/
strona: -
dodatkowe informacje: Protest w obronie wolnych s?dów.

Czytaj więcej

Parada Równości

co: Parada Równo?ci
gdzie: pl. Defilad, Warszawa
kiedy: 3 czerwca 2017 r. o godz. 10.00
organizator: Parada Równo?ci
wydarzenie: www.facebook.com/events/1816553625280189/
strona: -
dodatkowe informacje: Fundacja Wolontariat Równo?ci odpowiada oficjalnie za organizacj? Parady Równo?ci, natomiast za kszta?t wydarzenia odpowiedzialny jest Komitet Organizacyjny, do którego wst?pi? mo?e ka?da osoba, instytucja, organizacja i firma.

Czytaj więcej

Solidarni przeciw rasizmowi

co: Solidarni przeciw rasizmowi
gdzie: ró?ne miasta Polski
kiedy: 18 marca 2017 r.
organizator: Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1641525722819432/ 
dodatkowe informacje: 18 marca to Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Rasizmem. Przez ca?y weekend w ró?nych krajach ?wiata zaplanowano tematyczne protesty. W Polsce demonstracje pod wspólnym has?em "Solidarni przeciw rasizmowi" odb?d? si? tego dnia w Warszawie, Lublinie, ?odzi, Gda?sku, Szczecinie, Toruniu, S?upsku czy Krakowie.

Lublin, 18 marca 2017 r., godz. 15.00, pl. ?okietka: https://www.facebook.com/events/163022430882920/
?ód?, 18 marca 2017 r., godz. 12.00 na Pasa?u Schillera: https://www.facebook.com/events/657512181099812/
Gda?sk, 18 marca 2017 r., godz. 19.00, Targ W?glowy 26: https://www.facebook.com/events/611073219092269/
Szczecin, 18 marca 2017 r., godz. 16.00, pl. Solidarno?ci: https://www.facebook.com/events/1246419475427872/
Toru?, 18 marca 2017 r., godz. 12.00, Rynek Staromiejski przy pomniku Kopernika: https://www.facebook.com/events/395777930795651/
S?upsk, 18 marca 2017 r., godz. 16.00, przed Ratuszem: https://www.facebook.com/events/1295358410540620/
Warszawa, 18 marca 2017 r., godz. 13.00, pod pomnikiem Kopernika: https://www.facebook.com/events/1641525722819432/
Kraków, 18 marca 2017 r., godz 15.00 - spotkanie i demonstracja. Demonstracja si? zaczyna o godz. 15. na Rynku G?ównym pod pomnikiem Adama Mickiewicza: https://www.facebook.com/events/1287585794662125/
P?ock, 26 marca 2017 r. – Demonstracja antyrasistowska: [brak szczegó?owych danych]

Czytaj więcej

Blondynki wywołują polityków - Protest kobiet

? co: Blondynki wywo?uj? polityków
gdzie: Rotunda (rondo Dmowskiego), Warszawa
kiedy: 8 marca 2017 r. godz. 15.00
organizator: Protest kobiet
wydarzenie: www.facebook.com/events/360188097713197/ 
strona: www.protestkobiet.pl
dodatkowe informacje: Demonstracja Protestu kobiet organizowana w ramach wsparcia Mi?dzynarodowego Strajku Kobiet. Na "Blondynki wywo?uj? polityków" sk?adaj? si? trzy elementy:
"?yczenia okoliczno?ciowe dla P. Szyd?o" - 15 pyta? do rz?du z okazji 15 miesi?cy jego pracy (8 marca 2017 r., godz. 12, KPRM)
"Blondynki wywo?uj? polityków" - demonstracja przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy pa?stwa (8 marca 2017 r., godz. 15, Rotunda)
"Niebieska linia" - fina?owa akcja demonstracji Protestu kobiet polegaj?ca na przej?ciu ul. Marsza?kowsk? z pó?kilometrow? niebiesk? wst?g?, symbolizuj?c? walk? z przemoc? wobec kobiet. Przej?cie na trasie Rotunda - pl. Konstytucji na fina? Mi?dzynarodowego Strajku Kobiet pt. "8M" (8 marca 2017 r., godz. 16.30, Rotunda)
Szacunkowa frekwencja Protestu kobiet:
"?yczenia okoliczno?ciowe dla P. Szyd?o" - ok. 50 osób
"Blondynki wywo?uj? polityków" - minimum 800 osób
"Niebieska linia" - ok. 5000 osób

Czytaj więcej

Międzynarodowy Strajk Kobiet

co: Mi?dzynarodowy Strajk Kobiet
gdzie: ca?a Polska
kiedy: 8 marca 2017 r. przez ca?y dzie?
organizator: Ogólnopolski Strajk Kobiet (Polska) oraz Klementyna Suchanow, Natalia Beza Pancewicz (?wiat)
wydarzenie:
Mi?dzynarodowy Strajk Kobiet - Polska: https://www.facebook.com/events/366796443673977/
International Women's Strike (Paro Internacional de Mujeres): https://www.facebook.com/events/1043905282422378/ 
dodatkowe informacje: Protest organizowany jest równolegle w wielu krajach na ?wiecie, m.in. w krajach Ameryki Po?udniowej.

Czytaj więcej

Manifa. Przeciw Przemocy Władzy

co: XVIII Warszawska Manifa. Przeciw Przemocy W?adzy
gdzie: pl. Defilad, Warszawa
kiedy: 5 marca 2017 r. w godz. 14.00-17.00
organizator: Manifa Warszawa i Porozumienie Kobiet 8 Marca
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1050070665097096/
dodatkowe informacje:

Tegoroczna Manifa odbywa si? równocze?nie w kilku miastach:

4 marca - ?ód?, Pasa? Schillera (godz. 12): https://www.facebook.com/events/951918861608970/ 
4 marca - Lublin, pl. Zamkowy, godz. 14: https://www.facebook.com/events/690060371155202/
5 marca - Pozna?, Teatr Wielki - Opera Pozna? (godz. 14): https://www.facebook.com/events/1707084176250027/
5 marca - Wroc?aw, Pr?gierz na Rynku (godz. 13): https://www.facebook.com/events/1629582557066768/
5 marca - Warszawa, pl. Defilad (godz. 14): https://www.facebook.com/events/1050070665097096/
8 marca - Gda?sk, pomnik Sobieskiego na Targu Drzewnym (godz. 17): https://www.facebook.com/events/396908330665294/

Czytaj więcej

Nazywam się Miliard / One Billion Rising

co: Nazywam si? Miliard / One Billion Rising
gdzie: ró?ne miejsca Polski (80 miast)
kiedy: 14 lutego 2017 r.
organizator: Fundacja Feminoteka (polski koordynator)
wydarzenie: http://feminoteka.pl/obr2017/
dodatkowe informacje: One Billion Rising to mi?dzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet (g?ównie przeciwko gwa?tom), odbywa si? równolegle w ponad 120 karjach na ?wiecie w walentynki, 14 lutego. Koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Feminoteka.

Czytaj więcej

Protest Studentów i Studentek

co: Protest Studentów i Studentek
gdzie: Warszawa (prawdopodobnie pod pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmie?ciu)
kiedy: 25 stycznia 2017 r. w godz. 16.00-20.00
organizator: Krzysztof Wiertel, Maria Wieczorek, Jan Nowalski, Marta Puczy?ska, Martyna Równiak, Helena Stopa
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/387653964901006/
dodatkowe informacje: Organizator ma poda? miejsce protestu dopiero po jego oficjalnym zg?oszeniu.

Czytaj więcej

Strajk Obywatelski

co: Strajk Obywatelski
gdzie: ca?a Polska
kiedy: 13 grudnia 2016 r.
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/351826225161488/
strona: http://www.strajkobywatelski.pl
organizator: Radomir Szume?da, Kasia Uzdrowska, Robert Wagner, Alina Rachela, Jasiek Rysiek Makowiec, Katarzyna Morto?
dodatkowe informacje: W wydarzenie w??czy?o si? wiele ruchów spo?ecznych i organizacji. W Strajku Obywatelskim swój udzia? zadeklarowa?o ponad 70 miast w Polsce. Demonstracje organizowane by?y tak?e poza krajem.
szacunkowa frekwencja Protestu kobiet: W Warszawie wydarzenia strajkowe, do których nale?a? Marsz KOD, zgromadzi?y 30 tys. osób. Kontrmanifestacje Marszu KOD by?y bardzo nieliczne, ??cznie ich frekwencja jest oceniana na ok 300 osób. 13 grudnia w Warszawie odby?a si? tak?e demonstracja Prawa i Sprawiedliwo?ci (na np. Trzech Krzy?y) - frekwencja oceniana jest na ok. 3 tys. osób. Wcze?niej PiS zapowiada? w?asny marsz, ale w ostatniej chwili z tego pomys?u zrezygnowano.

co: Strajk Obywatelski Stop Dewastacji Polski
gdzie: Sejm RP, Warszawa
kiedy: 13 grudnia 2016 r. godz. 14.00
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/352617931760889/
organizator: Obywatele Solidarnie w Akcji

co: Stop Dewastacji Polski
gdzie: Warszawa, marsz spod d. KC PZPR (rondo de Gaulle'a) pod siedzib? Prawa i Sprawiedliwo?ci (ul. Nowogrodzka 84/86)
kiedy: 13 grudnia 2016 r. godz. 16.30
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/913335375464714/
organizator: Spisane B?d? Czyny i Rozmowy, KOD Mazowsze, Stop Dewastacji Polski, Przywró?my pa?stwo prawa
dodatkowe informacje: Do uczestnictwa zapraszaj?: Lech Wa??sa, W?adys?aw Frasyniuk, Mateusz Kijowski, Krystyna Janda, Jacek Ja?kowiak, Jacek Karnowski, KOD Mazowsze, S?awomir Broniarz, Marta Lempart - inicjatorka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, P?k Adam Mazgu?a, Ryszard Petru i Nowoczesna, Grzegorz Schetyna i Platforma Obywatelska, Krzysztof Pieczy?ski i Polska Laicka, Aleksander Smolar

co: ?ciana Furii 13.12
gdzie: ul. Nowogrodzka 84/86, Warszawa
kiedy: 13 grudnia 2016 r. godz. 17.00
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1802040716716941/
organizator: ?ciana Furii

co: Protest kobiet do??cza do Strajku Obywatelskiego
gdzie: Warszawa - budynek Sejmu RP, rondo de Gaulle'a, ul. Nowogrodzka 84/86
kiedy: 13 grudnia 2016 r. godz 14; godz. 16.30, godz. 17.00
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/216866428762350/
organizator: Protest kobiet

Czytaj więcej

RAZEM przeciwko przemocy

co: RAZEM przeciwko przemocy
gdzie: Rynek G?ówny, Kraków
kiedy: 17 grudnia 2016 r., godz. 15.00-16.30
organizator: Razem Ma?opolska, Ratujmy Kobiety, Dziewuchy Dziewuchom Kraków
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1291549480904519/
dodatkowe informacje: Wydarzenie wspieraj? Razem Ma?opolska, Dziewuchy dziewuchom Kraków, Ratujmy Kobiety, Stowarzyszenie Sprawa Kobiet, Fundacja Przestrze? Kobiet, Krakowska Manifa, Fundacja Autonomia

Czytaj więcej

Svart protest fortsetter! NEI til oppsigelse av konvensjonen (Norwegia)

co: Svart protest fortsetter! NEI til oppsigelse av konvensjonen
gdzie: Den Blå Steinen, Torgalmenningen, 5012 Bergen, Norwegia
kiedy: 17 grudnia 2016 r. godz. 15.00-15.30
organizator: El?bieta Petelenz-Kurdziel, Magda Gorli?ska
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/302771126785605/
dodatkowe informacje: Wydarzenie odbywa si? w prote?cie przeciwko planom wypowiedzenia przez Polsk? konwencji antyprzemocowej.

Czytaj więcej

Wrocławski Marsz Reclaim the Night - Odzyskać Noc!

co: Wroc?awski Marsz Reclaim the Night - Odzyska? Noc!
gdzie: spod pomnika Chrobrego, Wroc?aw
kiedy: 10 grudnia 2016 r. w godz. 18.00-20.00
organizator: Lena Bielska, Zo?ka Reznik, Anna Anarchia Kozicka, Magdalena Dyderska, Martyna Wilk, Natasza Ludas, Olga Fra?czak, Joanna Zimmermann, Marta Listwan
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/323018481417448/ 
dodatkowe informacje: Marsz odbywa si? w ramach kampanii 16 Dni przeciwko przemocy ze wzgl?du na p?e? w dniu Mi?dzynarodowego Dnia Praw Cz?owieka.

Czytaj więcej

Naszych praw nie oddamy

co: Naszych praw nie oddamy - Warszawa
gdzie: ul. Wiejska, pod gmachem Sejmu, Warszawa
kiedy: 30 listopada 2016 r., godz. 13-17
organizator: stowarzyszenie Obywatele Solidarni w Akcji
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1760191334246275/
dodatkowe informacje: Pikieta dotycz?ca nowelizacji Prawa o zgromadzeniach

co: Naszych praw nie oddamy - Kraków
gdzie: Rynek G?ówny, Kraków
kiedy: 30 listopada 2016 r. godz. 18
organizator: Lana Dadu, Agnieszka Fiejka, Edyta Gajewska, Agnieszka Marusarz, Katarzyna Stadnik, Justyna Bu?kowska, Monika Frenkiel
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1305447146164048/
dodatkowe informacje: Demonstracja dotycz?ca nowelizacji Prawa o zgromadzeniach

Czytaj więcej

Mannequin Challenge Polska - Siła kobiet (Protest kobiet)

? co: Mannequin Challenge Polska - Si?a kobiet
gdzie: ul. Wiejska, przed Sejmem RP, Warszawa
kiedy: 27 listopada 2016 r., godz. 14.00 i 15.00
organizator: ?ciana Furii i Protest kobiet
pomys?odawca: Protest kobiet
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1205268109539550/
strona: www.protestkobiet.pl
dodatkowe informacje: "Mannequin Challenge Polska. W obronie praw kobiet" jest nawi?zaniem do bezideowej mody, jaka zapanowa?a w wielu krajach na ?wiecie. Polska edycja z podtytu?em ma za zadanie zwróci? uwag? na ?amanie praw kobiet w naszym kraju. Akcja polega filmowaniu kamer? "z r?ki" ludzi zatrzymuj?cych si? bez ruchu w jednym miejscu i czasie. Inicjatorem akcji by? Protest kobiet.

Czytaj więcej

Siła kobiet. Idziemy po nasze prawa

? co: Si?a kobiet. Idziemy po nasze prawa
gdzie: pochód spod Belwederu pod budynek Sejmu. Start przy pomniku marsza?ka Józefa Pi?sudskiego przy Belwederze. Fina? pod budynkiem Sejmu, gdzie zaplanowano Kiermasz dzia?a? na rzecz kobiet, Warszawa
kiedy: 27 listopada 2016 r., w godz. 12.00-15.00 (12.00-12.30 pochód, 12.30-15.00 kiermasz)
organizator: ?ciana Furii
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/197314974053403/
dodatkowe informacje: Si?a kobiet odbywa si? z udzia?em Protestu kobiet (partner wydarzenia)

Czytaj więcej

Okrągły stół kobiet

co: "Okr?g?y stó? kobiet"
gdzie: Warszawa
kiedy: 26 listopada 2016 r.
dodatkowe informacje: Dyskusja o sposobach na skuteczne oddzia?ywanie ruchów kobiecych na stanowienie prawa i opini? publiczn?. W "Okr?g?ym stole kobiet" uczestniczyli  m.in. reprezentanci ruchów spo?ecznych. Wydarzenie odby?o si? z udzia?em Protestu kobiet.

Opis wydarzenia w przygotowaniu.

 Tomas Hertl Womens Jersey

Kocha, lubi, szanuje…? Bije, poniża, hejtuje! Konferencja o przemocy wobec kobiet w ramach 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy

co: Kocha, lubi, szanuje…? Bije, poni?a, hejtuje! Konferencja o przemocy wobec kobiet w ramach 16 Dni Dzia?a? Przeciwko Przemocy
gdzie: sala kolumnowa Sejmu RP
kiedy: 24 listopada 2016 r., w godz. 11.30-14.30
organizator: Ewa Lieder
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/956248511147088/ 
dodatkowe informacje: Organizatorem jest Ewa Lieder - pos?anka partii .Nowoczesna, a inicjatorem Kazik Walijewski z inicjatywy M??czy?ni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. Wydarzenie wpisuje si? w kampani? 16 Dni Dzia?a? Przeciwko Przemocy (#16dni).
Przedstawicielki Protestu kobiet uczestniczy?y jako widzowie w tej konferencji.

Czytaj więcej

Zbiórka Środków Higieny Dla Bezdomnych Kobiet w Polsce! (Berlin)

co: Zbiórka ?rodków Higieny Dla Bezdomnych Kobiet w Polsce! (Berlin)
gdzie: Berlin - QUADRAT SHOP, Gormanstrase 23 oraz inne lokalizacje
kiedy: 23 listopada - 16 grudnia 2016 r.
organizator: Alicja Magdalena Molenda, Kornelia Mo?odecka, Meggi Skad, Monika Pyzunia Wawrynowicz
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/227786137642817/ 
dodatkowe informacje: Wydarzenie wspiera zbiórk? materia?ów higienicznych dla bezdomnych kobiet organizowan? w Warszawie przez Fundacj? Feminoteka

Czytaj więcej

Zbiórka środków higienicznych dla bezdomnych kobiet

co: Zbiórka ?rodków higienicznych dla bezdomnych kobiet
gdzie: Fundacja Feminoteka, ul. Mokotowska 29A, 00-560 Warszawa (wej?cie od ul. Marsza?kowskiej 34/50)
kiedy: 21 listopada - 4 grudnia 2016 r.
organizator: Fundacja Feminoteka
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1711168472533566/ 
dodatkowe informacje: Zbierane s? podpaski, tampony, chusteczki do higieny intymnej, oraz mokre chusteczki do r?k, twarzy, cia?a itp. ?rodki higieniczne zostan? przekazane Fundacji Daj Herbat?, która wspiera osoby bezdomne na terenie Warszawy. Protest kobiet przekaza? do Fundacji Feminoteka kilka kilogramów artyku?ów higienicznych dla bezdomnych kobiet

Czytaj więcej

Akcja: Deportacja

co: Akcja: Deportacja
gdzie: przy Pomniku Gdynian Wysiedlonych, Gdynia
kiedy: 21 listopada 2016 r. w godz. 18.00-20.00
organizator: Komitet Obrony Demokracji region Pomorze
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/759829094164340/
dodatkowe informacje: Demonstracja w reakcji na s?owa pos?anki PiS Beaty Mateusiak-Pieluchy dotycz?cych deportacji osób nie b?d?cych katolikami w przypadku nierespektowania Konstytucji i "warto?ci uznawanych w Polsce za wa?ne".

 Matt Murray Jersey

Zbiórka podpisów pod petycją Ogólnopolskiego Strajku Kobiet podczas wydarzeń organizowanych z okazji Święta Niepodległości

co: Zbiórka podpisów pod petycj? Ogólnopolskiego Strajku Kobiet podczas wydarze? organizowanych z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci
gdzie:
Polki niepodleg?e - na Marszu KOD: https://www.facebook.com/events/1242719909118204/
KOD Niepodleg?o?ci: https://www.facebook.com/events/1272882252745108/
Za wolno?? nasz? i wasz? - sprzeciw si? nacjonalizmowi!: https://www.facebook.com/events/630137880498204/
Krakowski Marsz Niepodleg?o?ci: https://www.facebook.com/events/1626637570970312/
kiedy: 11 listopada 2016 r.
organizatorzy zbiórki: Do?? pogardy i przemocy wobec kobiet

 Isaiah Oliver Womens Jersey

Deportacja nieprawomyślnych z Poznania pw. poseł Pieluchy

co: Deportacja nieprawomy?lnych z Poznania pw. pose? Pieluchy
gdzie: Dworzec Pozna? G?ówny, Pozna?
kiedy: 20 listopada 2016 r., w godz. 12.00-12.15
organizator: Fabryka Tanich Butów
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1369174629760043
dodatkowe informacje: Spontaniczny happening w reakcji na s?owa pos?anki PiS Beaty Mateusiak-Pieluchy dotycz?cych deportacji osób nie b?d?cych katolikami w przypadku nierespektowania Konstytucji i "warto?ci uznawanych w Polsce za wa?ne".

 Tyler Myers Authentic Jersey

Rząd bawi się nami jak lalkami - Protest kobiet

? co: Rz?d bawi si? nami jak lalkami
gdzie:
Pa?ac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmie?cie w Warszawie
kiedy:
6 listopada 2016 r. w godz. 12.00-17.00
organizator:
Protest kobiet
wydarzenie:
https://www.facebook.com/events/1419681128330892/
strona: www.protestkobiet.pl
dodatkowe informacje: Spontaniczna demonstracja Protestu kobiet w solidarno?ci z rodzinami osób niepe?nosprawnych i w prote?cie przeciwko zapisom procedowanej w trybie ekspresowym rz?dowej ustawy "Za ?yciem" wprowadzaj?cej do polskiego prawa poj?cie "dziecko w fazie prenatalnej".
szacunkowa frekwencja Protestu kobiet: 800 osób (wydarzenie rotacyjne)

Czytaj więcej

Nie zejdziemy do podziemia - Protest kobiet

? co: Nie zejdziemy do podziemia
gdzie:
Rotunda, Novotel, Metropol (rondo Dmowskiego) w Warszawie
kiedy:
24 pa?dziernika, w godz. 15.00-18.00
organizator:
Protest kobiet
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/239303416472889/ 
strona: www.protestkobiet.pl
informacje dodatkowe: Akcja Protestu kobiet organizowana w ramach wsparcia Ogólnopolskiego Strajku Kobiet - Runda II
szacunkowa frekwencja Protestu kobiet:
700 osób (wydarzenie rotacyjne)

Czytaj więcej

Ogólnopolski Strajk Kobiet (ostrzegawczy)

? co: Ogólnopolski Strajk Kobiet (ostrzegawczy)
gdzie: ca?a Polska
kiedy: 3 pa?dziernika 2016 r., przez ca?y dzie? do godz. 18
organizator: osoby prywatne
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1659773451018196/
strona: https://www.facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet/?fref=ts
dodatkowe informacje:
Inna nazwa wydarzenia to Czarny poniedzia?ek
frekwencja:
30 000 osób na demonstracji na pl. Zamkowym w Warszawie (dane za m.st. Warszawa, policja podaje 17 000)
143 zgromadzenia zanotowane przez policj? w ponad 100 miastach i miejscowo?ciach Polski
98 000 osób na zgromadzeniach (frekwencja podawana przez policj?)
Tysi?ce kobiet ubra?o si? na czarno w pracy w ramach tzw. czarnego poniedzia?ku
Szacunkowa frekwencja Protestu kobiet: 200 000 osób na demonstracjach

 Paul Martin Authentic Jersey

Czarny protest

co: Czarny protest
gdzie:
Warszawa, ul. Wiejska, pod gmachem Sejmu
kiedy:
22 wrze?nia 2016 r., godz. 17.00
organizator:
Partia Razem
dodatkowe informacje: demonstracja odbywa?a si? równolegle z demonstracj? Ratujmy Kobiety (Komitet Ratujmy Kobiety)
strona: https://www.facebook.com/events/1756069731332945/
(??czna) frekwencja: ok. 4 tys. osób 

co: 1. czytanie projektu Ratujmy Kobiety w Sejmie
gdzie:
Warszawa, ul. Wiejska, pod gmachem Sejmu
kiedy:
22 wrze?nia 2016 r., godz. 16.30
organizator:
Komitet Ratujmy Kobiety
dodatkowe informacje: demonstracja odbywa?a si? równolegle z Czarnym protestem (Razem)
strona: https://www.facebook.com/events/1275260445839144/ 
(??czna) frekwencja: ok. 4 tys. osób

 Steve Largent Jersey

1. czytanie projektu Ratujmy Kobiety w Sejmie

co: Czarny protest
gdzie:
Warszawa, ul. Wiejska, pod gmachem Sejmu
kiedy:
22 wrze?nia 2016 r., godz. 17.00
organizator:
Partia Razem
dodatkowe informacje: demonstracja odbywa?a si? równolegle z demonstracj? Ratujmy Kobiety (Komitet Ratujmy Kobiety)
strona: https://www.facebook.com/events/1756069731332945/
(??czna) frekwencja: ok. 4 tys. osób 

co: 1. czytanie projektu Ratujmy Kobiety w Sejmie
gdzie:
Warszawa, ul. Wiejska, pod gmachem Sejmu
kiedy:
22 wrze?nia 2016 r., godz. 16.30
organizator:
Komitet Ratujmy Kobiety
dodatkowe informacje: demonstracja odbywa?a si? równolegle z Czarnym protestem (Razem)
strona: https://www.facebook.com/events/1275260445839144/ 
(??czna) frekwencja: ok. 4 tys. osób

 Greg Bird Authentic Jersey

Ani kroku dalej! Demonstracja Ratujmy Kobiety

? co: Ani kroku dalej! Demonstracja Ratujmy Kobiety
gdzie:
Warszawa, ul. Wiejska, pod gmachem Sejmu
kiedy:
18 wrze?nia 2016 r., godz. 11.55
organizator:
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz kilkadziesi?t innych organizacji, ruchów spo?ecznych, inicjatyw i partii
dodatkowe informacje:
Demonstracja odbywa si? z udzia?em Protestu kobiet
strona: www.facebook.com/events/1794266200817587
wi?cej informacji: www.protestkobiet.pl/aktualnosci/ani-kroku-dalej-demonstracja-ratujmy-kobiety

 Viktor Arvidsson Jersey

Debata uliczna "Prawem czy wieszakiem. Wolność i godność Polek 2016"

? co: Debata uliczna "Prawem czy wieszakiem. Wolno?? i godno?? Polek 2016"
gdzie: Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie?cie, pod Pa?acem Prezydenckim
kiedy: 19 lipca 2016 r. w godz. 15.00-19.00
dodatkowe informacje: debata odbywa si? z udzia?em Protestu kobiet
organizator: Ratujmy Kobiety, Koalicja Organizacji Demokratycznych KODE
strona: https://www.facebook.com/events/1063527620404344/ 
relacja: protestkobiet.pl/aktualnosci/230-protest-kobiet-na-debacie-ulicznej-prawem-czy-wieszakiem-wolnosc-i-godnosc-polek-2016

 Chris Ivory Authentic Jersey

Marsz godności - Protest kobiet. Prawa człowieka prawami kobiet

? co: Marsz godno?ci - Protest kobiet. Prawa cz?owieka prawami kobiet
gdzie:
Warszawa, pl. Zbawiciela
kiedy:
18 czerwca 2016 r., godz. 11.55
dodatkowe informacje: Trasa marszu to pl. Zbawiciela - ul. Marsza?kowska - Ogród Saski
organizator:
Sztab Organizacyjny "Marszu godno?ci - Protest kobiet. Prawa cz?owieka prawami kobiet"
strona: https://www.facebook.com/events/631799050304432/ 
Szacunkowa frekwencja Protestu kobiet: ok. 8000 osób

Czytaj więcej

Marsz opozycji i KOD "Jesteśmy i będziemy w Europie"

co: Marsz opozycji i KOD "Jeste?my i b?dziemy w Europie"
gdzie: przed siedzib? Trybuna?u Konstytucyjnego, al. Szucha 12a w Warszawie
kiedy: 7 maja 2016 r., godz. 13 - 15.45
organizator: Platforma Obywatelska i Klub Obywatelski
dodatkowe informacje: Udzia? potwierdzili Komitet Obrony Demokracji, Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego, Partia Zieloni, przedstawiciele samorz?dów i inne organizacje.
strona: https://www.facebook.com/events/262305044108313/
frekwencja: 240 000 osób

 James Hurst Womens Jersey

Milczący protest "Odzyskać wybór"

co: Milcz?cy protest "Odzyska? wybór"
gdzie: Wa?y Chrobrego 1 w Szczecinie
kiedy: 14 kwietnia 2016 r., godz. 12
organizator: Kongres Kobiet w Szczecinie
dodatkowe informacje: Protest przygotowany przez szczeci?sk? grup? Dziewuchy Dziewuchom w 60. rocznic? uchwalenia prawa daj?cego kobietom mo?liwo?? decydowania o swoim ?yciu, zdrowiu i rodzinie, w prote?cie przeciwko zaostrzeniu tzw. ustawy antyaborcyjnej.
strona: https://www.facebook.com/events/911979675595842/
frekwencja: ok. 100 osób

 Phillip Danault Womens Jersey

Demonstracja Odzyskać Wybór

co: Demonstracja Odzyska? Wybór
gdzie: przed budynkiem Sejmu RP, Warszawa
kiedy: 9 kwietnia 2016 r., godz. 14.00
organizator: Porozumienie Odzyska? Wybór
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1675945199321639/
dodatkowe informacje: Porozumienie Odzyska? Wybór to wspó?praca kilkudziesi?ciu organizacji feministycznych i zajmuj?cych si? obron? praw kobiet. Do wspó?organizatorów tu? przed demonstracj? do??czy?a g?ówna grupa Dziewuchy Dziewuchom.

 Peter Holland Jersey

Trudny okres dla rządu

co: Trudny okres dla rz?du
gdzie: akcja internetowa, ca?a Polska
kiedy: 4 kwietnia - 17 kwietnia 2016 r.
organizator: osoba prywatna
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/209802169392172/
dodatkowe informacje: Internetowa akcja zwi?zana z grup? Dziewuchy Dziewuchom, polegaj?ca na szczegó?owym relacjonowaniu cyklu miesi?czkowego na stronach rz?dowych w social media (g?ównie na profilu Premier RP Beaty Szyd?o) w prote?cie przeciwko próbom kontroli rozrodczo?ci (w kontek?cie poparcia projektu ustawy Ordo Iuris o ca?kowitym zakazie aborcji)

 B.J. Hill Womens Jersey

Nie dla torturowania kobiet!

co: Nie dla torturowania kobiet!
gdzie: ul. Wiejska 4/6/8, pod budynkiem Sejmu, Warszawa
kiedy: 3 kwietnia 2016 r., godz. 14.00
organizator: Partia Razem
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/249592045385830/
dodatkowe informacje: Demonstracja by?a pierwszym ulicznym protestem w sprzeciwie wobec projektowi ustawy Ordo Iuris, który zak?ada? wprowadzenie ca?kowitego zakazu aborcji w Polsce. Tre?? projektu zosta?a og?oszona w mediach 1 kwietnia 2016 r.

 Matt Moulson Authentic Jersey