Zakaz aborcji

W styczniu 2017 r. Komisja ds. petycji Sejmu rozpatrywać będzie projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji autorstwa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Poza wprowadzeniem zakazu usuwania ciąży i odpowiedzialnością karną (pozbawienie wolności do lat trzech) projekt zmienia nazwę obowiązującej ustawy, a w miejsce „płodu” wprowadza zapis o „dziecku poczętym”. W projekcie ustawy znajduje się także zakaz sprzedaży środków wczesnoporonnych oraz tabletek "dzień po", które nie są takimi środkami. Projekt został złożony do Sejmu 14 września 2016 r. w trybie petycji.

Pobierz: Projekt ustawy PFROŻ