Prawo o zgromadzeniach

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (Uchwalona na posiedzeniu nr 32 dnia 13.12.2016): Prawo o zgromadzeniach - uchwalone

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (Projekt wpłynął do Sejmu 15.11.2016): Prawo o zgromadzeniach - projekt

Projekt dotyczy dodania przepisów mających na celu umożliwienie, w przypadku organizowania zgromadzeń przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, które odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii RP wydarzeń, zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.

Prawo o zgromadzeniach (Akt prawny obowiązujący od 24.07.2015 r.): Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015 poz. 1485)