Organizujemy protest kobiet. Przyłącz się.

Mo?esz si? przyczyni? do tego, by Koronkowa rewolucja przyczyni?a si? do tego, aby ?ycia kobiet nie przes?ania? l?k i strach, aby kobiety nie musia?y milcze? i aby pa?stwo je chroni?o tak samo, jak innych obywateli. Koronkowa rewolucja to program edukacyjno-spo?eczny maj?cy doprowadzi? do budowy wspólnoty kobiet. Ma wzbudzi? odwag?, która potrzebna jest do przeprowadzenia jakichkolwiek zmian.

Przejd? do dzia?u: http://www.protestkobiet.pl/co-robimy

 Taywan Taylor Womens Jersey

Oficjalne stanowiska

Poznaj oficjalne stanowiska osób publicznych, organizacji pozarz?dowych, partii. Jak przez specjalistów postrzegana jest propozycja ca?kowitego wprowadzenia zakazu aborcji w Polsce? Niestety nie jeste?my w stanie prowadzi? pe?nego monitoringu artyku?ów prasowych, je?li czyta?a? stanowisko, które nie zosta?o u nas opublikowane, przy?lij do nas informacj? na ten temat lub po prostu bezpo?redni link. Z góry dzi?kujemy za pomoc.

Przejd? do dzia?u: http://protestkobiet.pl/protesty/stanowiska

 DeSean Jackson Authentic Jersey

Jak kobiety protestują na ulicach?

Piszemy relacje lub artyku?y informacyjne z manifestacji, demonstracji, pikiet, marszów, akcji. Wszystko po to, by dokumentowa? przebieg protestu, który obserwuje Polska i ?wiat od 1 kwietnia 2016 r., czyli od og?oszenia w naszym kraju projektu ustawy ca?kowicie zakazuj?cej aborcji. Je?li chcia?aby? nam pomóc - zg?o? si? na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przejd? do dzia?u: http://www.protestkobiet.pl/protesty/relacje

 lex Reyes Jersey