Jak nam pomóc?

Mo?esz co? zrobi?. Mo?esz zmienia?. Masz wp?yw.

Nie zgadzamy si? na dalsze ograniczanie lub odbieranie kobietom praw w naszym kraju. I w imi? tego robimy akcj? protestacyjn? w obronie wszystkich kobiet. W imi? uzyskania przez nie pe?ni praw obywatelskich. Zapraszamy do wspó?pracy - kobiety i m??czyzn, organizacje oraz ruchy obywatelskie, partie polityczne, mniejszo?ci, media. Je?li mo?esz pomóc - zg?o? si? do nas. Je?li nie mo?esz pomóc - przyjd?. Je?li nie mo?esz przyj?? - uwierz, ?e zmiana obecnej sytuacji jest mo?liwa. Nie zgadzamy si? na dyskryminacj?. Nie zgadzamy si? na wymuszony prawem heroizm, upokorzenie i cierpienie. Buntujemy si?. Mamy ju? do??.

Kto i jak mo?e nam pomóc?

Szukamy prawników, nauczycieli i nauczycielki, psychologów, socjologów, naukowców czy osób pracuj?cych w organizacjach czy instytucjach spo?ecznych, obywatelskich, socjalnych itp. Szukamy pa? z Kó? gospody? wiejskich, twórców r?kodzie?a, osób z organizacji zajmuj?cych si? wsi?. Nawi??emy wspó?prac? z NGO'sami pracuj?cymi ze ?rodowiskami zagro?onymi przemoc?, bied?, bezrobociem.

Szukamy przedstawicielek i przedstawicieli wszystkich zawodów. Od osób z zawodami technicznymi (np. krawcowych (powa?nie!), szwaczek, handlowców, kierowców, techników) przez studentów, uczniów, aktywnych seniorów a? po osoby ze specjalistycznymi lub artystycznymi zawodami (np. grafików, plastyków, operatorów DTP, drukarzy, dziennikarzy, PR-owców, muzyków, aktorów, filmowców).

Potrzebujemy wszystkich.

Zg?oszenia przyjmujemy pod adresem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Larry Johnson Womens Jersey