Polska Akademia Nauk otwiera się na kobiety

Pierwszy raz w historii podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk do prestiżowego grona akademików zostało przyjętych aż dziewięć kobiet. Otwarcie się korporacji uczonych na kobiety ma być kontynuowane także w przyszłości. Dzięki wyborom, które odbyły się 1 grudnia 2016 r., reprezentacja kobiet w PAN zwiększyła się prawie dwukrotnie – z nieco ponad 4 do ponad 7 procent. Ogółem w głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN członkami korespondentami Akademii zostało 35 osób, a 28 uczonych zostało zaś członkami rzeczywistymi.

Czytaj więcej
Siła kobiet. Idziemy po nasze prawa

Protest kobiet został partnerem wydarzenia "Siła kobiet. Idziemy po nasze prawa"

Protest kobiet został partnerem wydarzenia "Siła kobiet. Idziemy po nasze prawa", na które złożą się pochód spod pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego pod Belwederem pod budynek Sejmu oraz Kiermasz działań na rzecz kobiet (pod budynkiem Sejmu). Protest kobiet zorganizuje podczas kiermaszu swoje stanowisko edukacyjne. "Siła kobiet", organizowana przez grupę Ściana Furii, została zaplanowana na 27 listopada 2016 r. w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet (w 2016 roku przypada on na 25.11). 27 listopada to trzeci dzień międzynarodowej kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć.

Czytaj więcej
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (logo)

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny patronuje Protestowi kobiet

Protest kobiet - zajmujący się działaniami edukacyjnymi dotyczącymi praw kobiet i praw człowieka - został na początku listopada 2016 r. objęty patronatem przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, organizację pozarządową od 25 lat działającą na rzecz podstawowych praw człowieka, w szczególności praw kobiet do decydowania o tym, czy i kiedy mieć dzieci. "Możliwość korzystania z tego prawa jest dla kobiet warunkiem samostanowienia, a także warunkiem zrównania szans życiowych kobiet i mężczyzn" - czytamy w misji Federy.

Czytaj więcej

Manifest Wolnej Polki ma przerwać milczenie wobec coraz większego uprzedmiotowiania kobiet

Alicja Molenda, Ewa Sochacka Mc‐Kee, Katarzyna Wenta‐Mielcarek, Stefan Rieger - grupa osób działających w obronie praw kobiet wystosowała Manifest Wolnej Polki, czyli list otwarty skierowany do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego. Pod listem zbierane są podpisy - złożyło je już ponad 800 osób [dane na dzień 14.11.2016 - przyp. red.].

Czytaj więcej

Święto Niepodległości w cieniu podziałów

11 listopada 2016 r. w Święto Niepodległości zorganizowano wiele demonstracji w całym kraju. Największe z nich odbyły się w Warszawie. Marsz KOD i Marsz Narodowców szły w przeciwną stronę, równolegle odbywał się także Marsz przeciwko nacjonalizmowi i nietolerancji. Podczas Marszu KOD obecne były m.in. kobiety upominające się o swoje prawa, które szły pod hasłem "Niepodległe Polki".

Czytaj więcej

Protesty uliczne, petycja obywatelska, analizy nie przyniosły skutku. Prezydent podpisał ustawę "Za życiem"

Prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał 10 listopada 2016 r. rządową ustawę "Za życiem", procedowaną w trybie ekspresowym i przegłosowaną 4 listopada przez Sejm oraz Senat w ciągu jednego dnia. PiS nie przyjął żadnej poprawki opozycji, odrzucono m.in. poprawkę gwarantującą stała pomoc finansową dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Zignorowana została także petycja od obywateli skierowana do Prezydenta o niepodpisywanie tej ustawy. Nie pomogły protesty uliczne, analizy ani opinie (w tym od organizacji pozarządowych), że ta ustawa jest przygotowaniem do wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji w Polsce.

Czytaj więcej