Kobiety idą po prawo i sprawiedliwość

co: Kobiety idą po prawo i sprawiedliwość
gdzie: Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa
kiedy: 16 lipca 2017 r. od godz. 15
organizator: Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom, Śląskie Perły, Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom, Protest kobiet, Czarne Szmaty, Marsz Godności, Dziewuchy Dziewuchom, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Konferencja Episkopatu Polek
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1366701943450727/
strona: -
dodatkowe informacje: Protest w obronie wolnych sądów.

Opis organizatora:

KOBIETY IDĄ PO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ!

Tak. Idziemy, Strajk Kobiet, Dziewuchy, kobiety i dziewczyny. Obywatelki, patriotki, Polki Walczące, Śląskie Perły. Idziemy wspólnie, przeciw władzy, która nienawidzi wolności, równości i godności. Która zrobi wszystko, w tym zdemoluje państwo i jego ustrój, żeby odebrać wszystkim Polkom i Polakom podstawowe prawa i swobody. Która odbierze nam szanse na sprawiedliwość i ochronę przed przemocą władzy.

Zatrzymajmy ustawy niszczące nasze państwo!

12 lipca Sejm przyjął ustawy o sądach powszechnych i Krajowej Radzie Sądowniczej. Zapowiedziano też ustawę o Sądzie Najwyższym. To wysoce niepokojące działania, które zaburzają dotychczasowy porządek.

Najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja. To w niej znajduje się zapis dotyczący podziału i równowagi władzy pomiędzy ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. "Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały." (Rozd. I, art. 10)

Nie ma naszej zgody na podporządkowanie władzy sądowniczej egzekutywie lub partii politycznej! Nie ma naszej zgody na naruszanie Konstytucji RP! Chodźmy wyrazić swój sprzeciw.

W niedzielę, 16 lipca o 15:00 pod Sejmem. Kobiety! Idziemy po prawo i sprawiedliwość!

Czarne Szmaty/CzSz
@Dziewuchy Dziewuchom
Konferencja Episkopatu Polek
@Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom
Marsz Godności
@Ogólnopolski Strajk Kobiet
Protest kobiet
Śląskie Perły
Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom
Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom

Bądźcie tam z nami! #solidarnośćnasząbronią