Pytania do rządu

8 sierpnia 2017 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Protest kobiet odczytał publicznie swój list do rządu zawierające 20. pytanie skierowane do P. Beaty Szydło. Tym samym Protest kobiet zerwał swoją oficjalną korespondencję z rządem nawołującą do podjęcia szerokiej debaty ze środowiskami obywatelskimi i organizacjami trzeciego sektora. Korespondencja może zostać wznowiona dopiero po spełnieniu żądań skupiających się na wykonaniu wyroków sądowych i wycofaniu władzy ustaw łamiących Konstytucję RP. 

Długofalowa akcja "Pytania do rządu" prowadzona przez Protest kobiet wzywa władzę do rozpoczęcia publicznej debaty ze środowiskami kobiecymi
o sprawach ich dotyczących i zaprzestania stosowania systemowej przemocy państwa. "Pytania do rządu" zostały zainicjowane 8 marca 2017 r. jako jeden z elementów demonstracji "Blondynki wywołują polityków", zorganizowanej przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy państwa. Finałem demonstracji była akcja "Niebieska linia", w ramach której tysiące osób niosło półkilometrową niebieską wstęgę z ronda Dmowskiego na pl. Konstytucji. Pismo z 15 pytaniami na 15 miesięcy rządów zostało publicznie odczytane a następnie złożone w Kancelarii Premiera. Od marca 2017 r. przed KPRM każdego ósmego dnia miesiąca odczytywany był publicznie, a następnie składany w KPRM, kolejny list Protestu kobiet z nowym pytaniem. Inicjatywa społeczna otrzymała na poruszane przez siebie kwestie kilka pism przygotowanych przez różne ministerstwa, nie zawierają one jednak odpowiedzi na zadane pytania "czemu ma służyć", "jak długo", "jaki ma cel", itd. W pismach od rządu ani razu nie podjęto także wątku debaty, również adresatka ani razu się nie odezwała, mimo że wszystkie listy i pytania kierowane były bezpośrednio do niej. Ostatni list Protestu kobiet z 8 sierpnia 2017 r. jest listem szczególnym, zawiera bowiem nie tylko pytanie ale i żądania bez spełnienia których efektywny dialog władzy z obywatelami nie jest możliwy. 

Lista złożonych dotychczas pytań (w wersji skróconej):

01. Czemu ma służyć projekt wycofania obowiązku procedur okołoporodowych ze szpitali?

02. Czemu ma służyć rezygnacja państwa z systemowego finansowania przesiewowych badań profilaktycznych, mających na celu wczesne wykrywanie raka szyjki macicy i piersi?

03. Czemu ma służyć ograniczenie dostępności antykoncepcyjnych pigułek „dzień po”? Jednocześnie, chciałybyśmy wiedzieć dlaczego środki typu viagra są dostępne bez recepty, mimo że udowodniono naukowo wiele niebezpiecznych skutków ubocznych i ich stosowanie powinno się odbywać pod ścisłą kontrolą lekarską?

04. Czemu ma służyć rozważana delegalizacja hormonalnych środków antykoncepcyjnych, które w wielu przypadkach są po prostu lekami w zakresie ginekologii?

05. Czemu ma służyć brak finansowania profesjonalnych organizacji, od lat wspierających lub udzielających pomocy ofiarom przemocy (w tym przemocy domowej)?

06. Jaki ma cel wykluczenie z programu 500+ samotnych matek z jednym dzieckiem?

07. Czemu naprawdę ma służyć uchwalona ostatnio reforma edukacji, oprócz tego żeby było tak, jak Państwo chcą? Jakie realne korzyści edukacyjne zostaną osiągnięte?

08. Jakie społeczeństwo chcecie stworzyć wzmacniając indoktrynację światopoglądową, serwowaną uczniom podczas pozbawionych jakiejkolwiek kontroli dydaktycznej lekcji religii w publicznej szkole, zamiast realnej nauki o biologii człowieka, jego seksualności, roli hormonów i wszystkich konsekwencjach współżycia, z chorobami wenerycznymi na czele?

09. Jakie zamierza Pani, i Pani rząd, podjąć kroki, aby przepisy obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 roku nie były bezkarnie łamane przez lekarzy w całym kraju?

10. Jaka logika przyświeca wycofaniu się państwa polskiego ze wspierania przyrostu naturalnego przy wykorzystaniu procedur in vitro?

11. Jak długo jeszcze będzie trwać doprowadzenie do zagwarantowania osobom samotnie wychowującym dzieci otrzymywania przez nie zasądzonych alimentów?

12. Jakie rozwiązania proponuje Pani rząd w kwestii zabezpieczenia emerytalnego kobiet, ale także mężczyzn, którzy są zmuszeni do ograniczenia pracy zawodowej (np. z powodu konieczności opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi czy rodzicami lub po prostu nad licznym potomstwem)? Chcemy wiedzieć co nas czeka, gdy te pieniądze się skończą, a zostaniemy bez pracy, bez widoków na pracę i bez własnej emerytury.

13. Jak długo jeszcze ofiary gwałtów i przemocy domowej będą narażone na urągające godności zachowania funkcjonariuszy państwa?

14. Jaki rzeczywisty cel mają działania ministra środowiska, który doprowadza właśnie na naszych oczach do trwałej degradacji środowiska naturalnego?

15. Jak długo będzie Pani tolerować bezpardonowe obrażanie kobiet w „mediach narodowych”, którego nierzadko dopuszczają się politycy koalicji rządzącej?

16. Jaki cel przyświeca planom redukcji o 40-60% budżetów oddziałów szpitalnych, które zajmują się trudnymi ciążami, ratowaniem wcześniaków, ratowaniem noworodków, wczesnym leczeniem noworodków?

17. Dlaczego wprowadza Pani w błąd opinię publiczną wypowiadając się w sprawie odrzucenia referendum szkolnego, podczas gdy taką decyzję podejmuje Sejm, a nie rząd?

18. Jaki jest cel wstrzymywania dotacji na działalność organizacji prowadzących telefony interwencyjne dla ofiar przemocy oraz telefony zaufania dla dzieci i młodzieży?

19. Jaki cel ma osiągnąć polityka strachu oraz obniżania zaufania społecznego do policji prowadzona przez Pani rząd, a zwłaszcza ministra odpowiedzialnego za MSWiA, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego wszystkich obywateli i jak długo zamierzacie Państwo ją prowadzić?

20. Czy skorzysta Pani z ostatniej szansy na podjęcie dialogu społecznego, jaką – Pani i Pani rządowi – dajemy?

Dowiedz się więcej:

List i pytania od nr. 01 do 15 (8 marca 2017 r.): „Życzenia okolicznościowe dla P. Szydło” – 15 pytań do rządu z okazji Dnia Kobiet (stanowiska)
Informacja prasowa o pytaniach od nr. 01 do 15: „Życzenia okolicznościowe dla P. Szydło” – 15 pytań do rządu z okazji Dnia Kobiet (aktualności)
Odpowiedź KPRM na zadane pytania o numerach 1-15 oraz wstępna odpowiedź Protestu kobiet: Pytania do rządu (nr 1-15) - 23 strony odpowiedzi KPRM i wstępna reakcja na to pismo od Protestu kobiet

List i pytanie nr 16 (8 kwietnia 2017 r.): Pytania do rządu (nr 16) - Protest kobiet ogłosił przed KPRM swój list

List i pytanie nr 17 (8 maja 2017 r.): Pytania do rządu (nr 17) - Protest kobiet ogłosił przed KPRM swój list
Dokumentacja dotycząca listu KPRM przesłanego do wiadomości Protestu kobiet i odpowiedzi na niego: Protest kobiet odpowiada Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Pytanie nr 17)

List i pytanie nr 18 (8 czerwca 2017 r.): Pytania do rządu (nr 18) - Protest kobiet ogłosił przed KPRM swój list
Dokumentacja dotycząca listu KPRM przesłanego do wiadomości Protestu kobiet: KPRM kieruje list Protestu kobiet do czterech ministerstw (Pytanie nr 18)
Protest kobiet otrzymał cztery odpowiedzi na pytanie nr 18 - dokumentacja w toku

List i pytanie nr 19 (8 lipca 2017 r.): Pytania do rządu (nr 19) - Protest kobiet ogłosił przed Pałacem Prezydenckim i złożył w KPRM swój list

List i pytanie nr 20 (8 sierpnia 2017 r.): Pytania do rządu (nr 20) - Protest kobiet ogłosił przed KPRM swój list

Zdjęcia prasowe:

warunkiem bezpłatnej publikacji zdjęcia jest użycie go do artykułu dotyczącego akcji Protestu kobiet i podpisanie go copyrightem.

Pytania do rządu (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzchała/Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzchała dla Protestu kobiet
Pytania do rządu (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzchała/Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzchała dla Protestu kobiet
Pytania do rządu (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzchała/Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzchała dla Protestu kobiet
Pytania do rządu (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzchała/Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzchała dla Protestu kobiet
Pytania do rządu (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzchała/Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzchała dla Protestu kobiet

 

Pytania do rządu (nr 16) - 8 kwietnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 16) - 8 kwietnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 16) - 8 kwietnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 16) - 8 kwietnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 17) - 8 maja 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 17) - 8 maja 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 17) - 8 maja 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 17) - 8 maja 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 18) - 8 czerwca 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 18) - 8 czerwca 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 18) - 8 czerwca 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 18) - 8 czerwca 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 19) - 8 lipca 2017 r., fot. Ewa Dabrowska-Szulc dla Protestu kobiet
Pytania do rządu (nr 19) - 8 lipca 2017 r., fot. Ewa Dąbrowska-Szulc dla Protestu kobiet
Pytania do rządu (nr 19) - 8 lipca 2017 r., fot. Ewa Dąbrowska-Szulc dla Protestu kobiet
Pytania do rządu (nr 19) - 8 lipca 2017 r., fot. Ewa Dąbrowska-Szulc dla Protestu kobiet
Pytania do rządu (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet