Mannequin Challenge Polska - Siła kobiet

27 listopada 2016 r. w Warszawie o godz. 14.00 i 15.00 podczas wydarzenia "Si?a kobiet. Idziemy po nasze prawa" Protest kobiet zorganizowa? polsk? edycj? Mannequin Challenge. "Mannequin Challenge Polska. W obronie praw kobiet" jest nawi?zaniem do bezideowej mody, jaka zapanowa?a w wielu krajach na ?wiecie. Polska edycja z podtytu?em ma za zadanie zwróci? uwag? na ?amanie praw kobiet w naszym kraju.

Akcja polega filmowaniu kamer? "z r?ki" ludzi zatrzymuj?cych si? bez ruchu w jednym miejscu i czasie. W trakcie warszawskiego wydarzenia organizowanego przez ?cian? Furii  dwukrotnie obecni zastygli na minut? bez ruchu, niczym postaci na fotografii, jak manekiny. To by? protest przeciwko uprzedmiotowianiu kobiet. O godz. 14.00 w akcji uczestniczyli wszyscy obecni (zarejestrowana zosta?a kamer?), a o godz. 15.00 akcja odby?a si? tylko dla ruchów oddolnych (zarejestrowana zosta?a aparatem fotograficznym).

W przysz?o?ci Protest kobiet zamierza kontynuowa? akcj? we wspó?pracy z ró?nymi partnerami.

 David Legwand Authentic Jersey