Wystąpienie - Okrągły stół kobiet

26 listopada 2016 r. Protest kobiet uczestniczy? w "Okr?g?ym stole kobiet" w dyskusji o sposobach na skuteczne oddzia?ywanie ruchów kobiecych na stanowienie prawa i opini? publiczn?. Spotkanie odby?o si? w Auli Uczelni Vistula w Warszawie. Organizatorem spotkania by?a Aleksandra ?niegocka-Go?dzik, prowadzenie Renata Kim. Uczestnikami "Okr?g?ego sto?u kobiet" byli przedstawiciele organizacji pozarz?dowych, partii i ruchów spo?ecznych: Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom, Partia Inicjatywa Feministyczna, Partia Razem, Centrum Praw Kobiet, Partia Zieloni, Akcja Demokracja, Fundacja Suwak, .Nowoczesna, Równo?? i Nowoczesno??, Inicjatywa Polska, ?ciana Furii, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Protest kobiet.

 Justin Bailey Jersey