Nie zejdziemy do podziemia

Nie zejdziemy do podziemia

Manifestacja “Nie zejdziemy do podziemia” zorganizowana zosta?a przez Protest kobiet pod Rotund? i hotelem Metropol przy wej?ciach do przej?cia podziemnego pod g?ównym rondem w Warszawie, 24 pa?dziernika 2016 r. Wydarzenie na rondzie Dmowskiego zaplanowane zosta?o z okazji 41. rocznicy wielkiego strajku kobiet w Islandii i wpisywa?o si? w Rund? II Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

G?ówne wydarzenie pod Rotund? mia?o charakter rotacyjny, podczas akcji zgromadzi?o si? ??cznie ok. 700 osób. Has?o "Nie zejdziemy do podziemia" by?o cytowane przez wszystkie najwi?ksze media w Polsce, w tym m.in. "Gazet? Wyborcz?", "Rzeczpospolit?", "Dziennik - Gazet? Prawn?", TVP, TVN, Polsat, TVN24, Polskie Radio, Onet.pl, Wp.pl, "Newsweek" i media zagraniczne, np. "The Guardian", "The News", fi?skim "YLE", "Blick", "Luzerner Zeitung", FM1Today, "Tagblatt", "Swiss Info", "Hola Ciudad!", "BTV Novinite", "Sofia Globe". Kilku nadawców przeprowadzi?o transmisje na ?ywo.

Dowiedz si? wi?cej: http://protestkobiet.pl/aktualnosci/329-nie-zejdziemy-do-podziemia-przemowienie-glowne


Wiadomo?ci archiwalne:

Protest kobiet podczas II Rundy Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zablokuje najwi?ksze przej?cie podziemne w Warszawie, przy Rotundzie. Blokada b?dzie mia?a charakter symboliczny, a akcja ma przede wszystkim ma cel edukacyjny. B?dziemy rozdawa? ulotki edukacyjne, rozmawia? o prawach kobiet w Polsce. Chcemy zwróci? uwag? publiczn? na nasze sprawy i nasze prawa.

Nie zejdziemy do podziemia! Blokada wej?? do przej?cia podziemnego b?dzie si? odbywa?a przy schodach od strony Rotundy, od strony hotelu Novotel oraz od strony hotelu Metropol. Kolejne minuty strajku b?d? og?aszane syren?.

Nie pozwolimy zepchn?? kobiet do podziemia ani brutalnym prawem, ani obra?liwym j?zykiem. Jedno i drugie to przemoc!

Zapraszamy do uczestnictwa, obowi?zuje czarny strój. Czekamy na Was. Jeste?my inspiracj? dla ca?ego ?wiata! G?owy podnios?y Argentynki, Brazylijki, Chilijki, Rosjanki, Koreanki i kobiety z innych krajów. Rami? w rami? protestujemy z Irlandkami, bo solidarno?? jest nasz? si??!

W dniu 41. rocznicy wielkiego strajku Islandek, który zmieni? ich kraj, niech centrum Polski si? zaczerni...

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/239303416472889/ 

 Dalton Schultz Jersey